Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Poniky

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Ponická Huta Ponická Lehôtka Poniky …

Priechod

Riečka

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Kostol svätého Františka Xaverského. Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Františka Xaverského bol postavený v 20.storočí. Seminárny kostol sa nachádza na ulici Banská.   BADÍN. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Gotický trojloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol posta …

Ruiny a základy v okrese Banská Bystrica

HRONSEK. Archeologické nálezisko. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2001. Slovanské sídlisko z 9.storočia a renesančné opevnenie z 15.storočia. Upravované bolo v roku 1576 a okolo roku 1920. Nachádza sa v areáli Géciovského kaštieľa na Zámockej ulici.   ĽUBIETOVÁ. Ruina vysokej pece. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Ruina vysokej pece postavenej v roku 1795. Nachádza sa v lokalite Tri vo …

Sebedín-Bečov

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bečov Sebedín …

Selce

Sídliská v okrese Banská Bystrica

DOLNÝ HARMANEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Jaskynné sídlisko z obdobia paleolitu. Nachádza sa v hornej časti Túfnej doliny v jaskyni Horná Túfna.   MALACHOV. Veľký hrádok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Výšinné sídlisko z doby bronzovej, obdobie halštat. Nachádza sa na vrchu juhozápadne od obce.   MOŠTENICA. Hradište. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Výšinné síd …

TOPlist