Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Vlkanová

Vojenské stavby v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradbový múr. Renesančný hradbový múr z roku 1586. Upravovaný bol v 17.storočí. Nachádza sa pri baštách na Námestí Štefana Moyzesa. Bašta. Renesančná, tzv. Katova bašta z 2.polovice 16.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodla …

Výrobné stavby v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Hámor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Nachádza sa na ulici Laskomerská 2. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hámor. Renesančná stavba medeného hámru, hiarty, z roku 1496. Upravovaná bola v 16. a 17.storočí, po roku 1761, a v 19. a 20.storočí. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom nepravidelného obdĺžnika. Klasicistická stavba zlievarne, valcovne a skladov z roku 1851. Upra …

Zvonice v okrese Banská Bystrica

BADÍN Drevená zvonica z roku 1859.   BALÁŽE Zvonička sa nachádza v obci Kalište, ktorá bola vypálená počas 2.svetovej vojny.   BANSKÁ BYSTRICA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1966. Gotická zvonica z 15.storočia. Upravovaná bola v 18.-20.storočí. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v lokalite Na Hôrke na ulici Kalinčiakova v mestskej čast …

TOPlist