Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Evanjelický cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Evanjelický cintorín sa nachádza na ulici Lazovná severne od historického jadra. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Barokový evanjelický cintorín bol zriadený po roku 1688. Upravovaný bol pred rokom 1859, pred rokom 1905, v rokoch 1905-1910 a v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlá …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob A. Matušku. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1983. Hrob s novoklasicistickým náhrobníkom literárneho kritika A. Matušku /1910-1975/. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.   BANSKÁ BYSTRICA. Hrob A. Sládkoviča. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom básnika A. Sládkoviča /1820-1872/. Nachádza sa v časti Radvaň na Cintoríne na bránach.   BANSKÁ BYSTRICA …

Kríže v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Kríž s korpusom na podstavci. Pamiatkové objekty NKP Kostol s opevnením vyhlásené v roku 2017. Liatinový kríž s korpusom stojí na štvorcovom kamennom podstavci. Novogotické dielo z roku 1899. Nachádza sa južne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jakuba staršieho východne od vstupu do areálu kostola. Kostol stojí v mestskej časti Kostiviarska na Jakubskej ceste.   BANSKÁ BYSTRICA. Liatinový kríž. Pamiatkový …

Mohyly a mohylníky v okrese Banská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Pamätná tabuľa A. H. Krčméryho. Pamätná tabuľa hudobníka, zberateľa ľudových piesní a vlastivedného pracovníka A. H. Krčméryho /1822-1891/, ktorý v obci pôsobil a zomrel.   BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa M. Bela-Funtíka. Pamiatkový objekt NKP Špitál s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa polyhistora Mateja Bela-Funtíka /1687-1749/. Je osadená na budove bývalého mestského špitála na ulici Dolná 47 v Mestskej p …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Pamätník na vpád. Pamätník na vpád maďarských boľševikov v roku 1919.   BADÍN. Pamätník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Pamätník SNP bol odhalený v roku 1975. Autormi pamätníka sú A. Vika a E. Stančík. Nachádza sa pred obcou.   BALÁŽE. Pamätné miesto Kalište. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pomníkom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný priestor. …

Sochy a busty v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa na severovýchodnom konci Námestia SNP v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Barokový kamenný podstavec z roku 1719. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1897, 1967 a 1994. Má šesťuholníkový pôdorys. Stĺp. Kamenný klasicistický stĺp z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol …

TOPlist