Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Banská Bystrica

BADÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický jednoloďový evanjelický kostol bol postavený v roku 1865. Autorom stavby je S. Huszagh. Obraz od J. B. Klementa z roku 1866. Nachádza sa na ulici Krčméryho 6.   BANSKÁ BYSTRICA Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Empírový evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1803-1807. Má cen …

Kalvárie v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1970. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol povýšenia Svätého kríža. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Banská Bystrica). Ohradný múr. Barokový kamenný ohradný múr s bránami z roku 1689. Upravovaný bol v roku 1731, koncom 19.storočia a v roku 2008. Má osemuholníkový pôdorys. Nachádza sa v severnej časti nádvoria kostola. Kalvária. Baroková kalvá …

Kaplnky v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Neskorobaroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jána Nepomuckého z roku 1770. Nachádza sa na ulici Pod Urpínom.   BANSKÁ BYSTRICA. Kaplnka svätej Barbory. Kaplnka bola postavená v roku 1478.   BRUSNO. Kaplnka svätej Anny. Kúpeľná rímsko-katolícka Kaplnka svätej Anny sa nachádza v kúpeľoch.   ČERÍN. Kaplnka sväté …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Kostol svätého Františka Xaverského. Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Františka Xaverského bol postavený v 20.storočí. Seminárny kostol sa nachádza na ulici Banská.   BADÍN. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Gotický trojloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol posta …

Synagógy v okrese Banská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Zvonice v okrese Banská Bystrica

BADÍN Drevená zvonica z roku 1859.   BALÁŽE Zvonička sa nachádza v obci Kalište, ktorá bola vypálená počas 2.svetovej vojny.   BANSKÁ BYSTRICA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1966. Gotická zvonica z 15.storočia. Upravovaná bola v 18.-20.storočí. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v lokalite Na Hôrke na ulici Kalinčiakova v mestskej čast …

TOPlist