Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Banskobystrického kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  809,4 km2

Počet obyvateľov:  110 941  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  137,05 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí so Žilinským krajom. Na západe hraničí s okresom Žiar nad Hronom, na juhu s okresom Zvolen a na východe s okresom Brezno.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú na severe Fatransko-tatranská oblasť, z východu sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra a Zvolen) a Starohorské vrchy (podcelok Kordícka brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Čierťaž). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Malachovské predhorie a Turovské predhorie), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina, Povraznícka brázda, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Rieka Hron na výtoku z okresu pri obci Hronsek (304,0m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Sliačská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Vily v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 55. Vila Dominika Skuteckého. Národná kultúrna pamiatka Vila s areálom vyhlásená v roku 1971. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná vila. Secesná vila postavená v roku 1896. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Pamätná je v súvislosti s maliarom Dominikom Skuteckým /1849-1921/. Solitér sa nachádza na ulici D. Skuteckého 22. Pamätná tabuľa D. Skuteckého. (Pozri Pamätné tabule v  …

Vlkanová

Vojenské stavby v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradbový múr. Renesančný hradbový múr z roku 1586. Upravovaný bol v 17.storočí. Nachádza sa pri baštách na Námestí Štefana Moyzesa. Bašta. Renesančná, tzv. Katova bašta z 2.polovice 16.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodla …

Výrobné stavby v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Hámor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Nachádza sa na ulici Laskomerská 2. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hámor. Renesančná stavba medeného hámru, hiarty, z roku 1496. Upravovaná bola v 16. a 17.storočí, po roku 1761, a v 19. a 20.storočí. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom nepravidelného obdĺžnika. Klasicistická stavba zlievarne, valcovne a skladov z roku 1851. Upra …

TOPlist