Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Banskobystrického kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  809,4 km2

Počet obyvateľov:  110 941  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  137,05 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí so Žilinským krajom. Na západe hraničí s okresom Žiar nad Hronom, na juhu s okresom Zvolen a na východe s okresom Brezno.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú na severe Fatransko-tatranská oblasť, z východu sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra a Zvolen) a Starohorské vrchy (podcelok Kordícka brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Čierťaž). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Malachovské predhorie a Turovské predhorie), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina, Povraznícka brázda, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Rieka Hron na výtoku z okresu pri obci Hronsek (304,0m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Sliačská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Donovaly

Dopravné a športové stavby v okrese Banská Bystrica

DOLNÝ HARMANEC. Vodný žľab. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Drevený vodný žľab (rizňa) z 19.storočia na spúšťanie dreva. Má dĺžku 2.450m. Nachádza sa v doline Rakytov. Stále je funkčný.   HRONSEK. Koniareň. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Koniareň postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v roku 1576 a okolo roku 1920. Prevláda ranorenesančný sloh. Je jednopriestorová, s obdĺžniko …

Drobná architektúra v okrese Banská Bystrica

BRUSNO. Fontána.   HRONSEK. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963.  Baroková fontána. Nachádza sa v parku Hronseckého kaštieľa na Hronseckej ceste 63.   HRONSEK. Kamenná studňa. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Vybudovaná bola v 15.storočí. Upravovaná bola v roku 1576 a v 50.rokoch 20.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v areáli Géciovského kaštieľa p …

Evanjelické kostoly v okrese Banská Bystrica

BADÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický jednoloďový evanjelický kostol bol postavený v roku 1865. Autorom stavby je S. Huszagh. Obraz od J. B. Klementa z roku 1866. Nachádza sa na ulici Krčméryho 6.   BANSKÁ BYSTRICA Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Empírový evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1803-1807. Má cen …

Harmanec

Hiadeľ

TOPlist