Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Banskobystrického kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  809,4 km2

Počet obyvateľov:  110 941  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  137,05 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí so Žilinským krajom. Na západe hraničí s okresom Žiar nad Hronom, na juhu s okresom Zvolen a na východe s okresom Brezno.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú na severe Fatransko-tatranská oblasť, z východu sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra a Zvolen) a Starohorské vrchy (podcelok Kordícka brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Čierťaž). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Malachovské predhorie a Turovské predhorie), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina, Povraznícka brázda, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Rieka Hron na výtoku z okresu pri obci Hronsek (304,0m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Sliačská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Banská Bystrica

BALÁŽE. Selecký hrádok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Výšinný hrádok z 5.storočia p. n.l. sa nachádza na kóte 934,6m nad obcou Baláže.   HROCHOŤ. Hradisko Chocholka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Výšinné hradisko zo slovanského obdobia. Nachádza sa na kóte 752,3m v lokalite Chocholka. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA Mestský hrad s typickou siluetou dvojice cibuľovitých veží je charakteristickou dominantou a symbolom historického jadra mesta. Je situovaný na Námestí Štefana Moyzesa. Vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Hrad vo významnom stredovekom banskom meste bol pôvodne umiestnený mimo stredoveký pôdorys mesta. Dnes sa však nachádza priamo v centre a ovplyvňuje vzhľad historického jadra. Na …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob A. Matušku. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1983. Hrob s novoklasicistickým náhrobníkom literárneho kritika A. Matušku /1910-1975/. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.   BANSKÁ BYSTRICA. Hrob A. Sládkoviča. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom básnika A. Sládkoviča /1820-1872/. Nachádza sa v časti Radvaň na Cintoríne na bránach.   BANSKÁ BYSTRICA …

Hrochoť

Hronsek

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec mestskou časťou Banskej Bystrice. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Jaskyne v okrese Banská Bystrica

ABČINÁ (JÁNOŠÍKOVA JASKYŇA) Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 12m vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Nachádza sa v pohorí Poľana, vo Vysokej Poľane v nadmorskej výške 790m v katastri obce Hrochoť.   AKTÍVNA TÚFNA Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 7m s občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Bralnej Fatre v nadmorskej výške 952m v katastri obce Dolný Harmanec.   BAKALÁRSKA JASKYŇA Jaskyňa …

Kalvárie v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1970. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol povýšenia Svätého kríža. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Banská Bystrica). Ohradný múr. Barokový kamenný ohradný múr s bránami z roku 1689. Upravovaný bol v roku 1731, koncom 19.storočia a v roku 2008. Má osemuholníkový pôdorys. Nachádza sa v severnej časti nádvoria kostola. Kalvária. Baroková kalvá …

Kaplnky v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Neskorobaroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jána Nepomuckého z roku 1770. Nachádza sa na ulici Pod Urpínom.   BANSKÁ BYSTRICA. Kaplnka svätej Barbory. Kaplnka bola postavená v roku 1478.   BRUSNO. Kaplnka svätej Anny. Kúpeľná rímsko-katolícka Kaplnka svätej Anny sa nachádza v kúpeľoch.   ČERÍN. Kaplnka sväté …

TOPlist