Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Banskobystrického kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  809,4 km2

Počet obyvateľov:  110 941  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  137,05 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí so Žilinským krajom. Na západe hraničí s okresom Žiar nad Hronom, na juhu s okresom Zvolen a na východe s okresom Brezno.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú na severe Fatransko-tatranská oblasť, z východu sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra a Zvolen) a Starohorské vrchy (podcelok Kordícka brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Čierťaž). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Malachovské predhorie a Turovské predhorie), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina, Povraznícka brázda, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Rieka Hron na výtoku z okresu pri obci Hronsek (304,0m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Sliačská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Kaštiele v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Bárčiovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Sládkovičovej ulici 4. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Postavený bol v období koniec 15.storočia až začiatok 16.storočia v neskororenesančnom slohu. Upravovaný bol koncom 16.storočia, v polovici 17.storočia, začiatkom 18.storočia, v 19.storočí a v polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, je dvojp …

Kordíky

Králiky

Kríže v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Kríž s korpusom na podstavci. Pamiatkové objekty NKP Kostol s opevnením vyhlásené v roku 2017. Liatinový kríž s korpusom stojí na štvorcovom kamennom podstavci. Novogotické dielo z roku 1899. Nachádza sa južne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jakuba staršieho východne od vstupu do areálu kostola. Kostol stojí v mestskej časti Kostiviarska na Jakubskej ceste.   BANSKÁ BYSTRICA. Liatinový kríž. Pamiatkový …

Lučatín

Ľudová architektúra v okrese Banská Bystrica

BALÁŽE Pôvodná ľudová architektúra sa po vypálení obce už nezachovala.   DONOVALY Domy s prvkami ľudovej architektúry.   HIADEĽ   Ľudový dom č.110. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Zrubový ľudový dom z konca 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1943, 1992 a 1999-2003. Prízemná stavba s trojdielnou a trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce Hiadeľ 110 pri hlav …

Malachov

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec mestskou časťou Banskej Bystrice. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist