Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Banskobystrického kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  809,4 km2

Počet obyvateľov:  110 941  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  137,05 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí so Žilinským krajom. Na západe hraničí s okresom Žiar nad Hronom, na juhu s okresom Zvolen a na východe s okresom Brezno.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú na severe Fatransko-tatranská oblasť, z východu sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra a Zvolen) a Starohorské vrchy (podcelok Kordícka brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Čierťaž). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Malachovské predhorie a Turovské predhorie), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina, Povraznícka brázda, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Rieka Hron na výtoku z okresu pri obci Hronsek (304,0m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Sliačská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Maloplošné chránené územia v okrese Banská Bystrica

NPR BADÍNSKY PRALES Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1913, novelizované v rokoch 1974, 1993 a 2002. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 300.300m2, rozloha ochranného pásma 1.234.300m2. Ochrana ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so …

Medzibrod

Meštianske domy v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Bakossova 2. Vodárenský domček. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1562. Upravovaný bol v rokoch 1640-1662 a v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Oswald. Solitér sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ BYSTRICA. Bakossova 4. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný me …

Mestské paláce v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Biskupský palác. Národná kultúrna pamiatka Biskupský palác a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný biskupský palác. Neskorobaroková stavba postavená v roku 1783. Upravovaná bola v roku 1787. Pamätný je v súvislosti s biskupom Štefanom Moyzesom /1797-1869/. Nachádza sa na Námestí SNP 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Pamätná tabuľa Š. Moyzesa. (Pozri Pamätné tabu …

Mohyly a mohylníky v okrese Banská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Môlča

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dolná Môlča Horná Môlča Prostredná Môlča …

Motyčky

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Jergaly Motyčky Štubne …

TOPlist