Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Banskobystrického kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  809,4 km2

Počet obyvateľov:  110 941  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  137,05 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí so Žilinským krajom. Na západe hraničí s okresom Žiar nad Hronom, na juhu s okresom Zvolen a na východe s okresom Brezno.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú na severe Fatransko-tatranská oblasť, z východu sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra a Zvolen) a Starohorské vrchy (podcelok Kordícka brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Čierťaž). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Malachovské predhorie a Turovské predhorie), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina, Povraznícka brázda, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Rieka Hron na výtoku z okresu pri obci Hronsek (304,0m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Sliačská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Múzeá v okrese Banská Bystrica

  MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA Sídlo múzea je na ulici Kapitulská 23 v Banskej Bystrici. Zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Je to špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou dokumentujúce vývoj slovenskej spoločnosti v období 2.svetovej vojny a protifašistického odboja. Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo založené 8.5.1955. Svojim poslaním a činnosťou nadviazalo na …

Nemce

Oravce

Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Pamätná tabuľa A. H. Krčméryho. Pamätná tabuľa hudobníka, zberateľa ľudových piesní a vlastivedného pracovníka A. H. Krčméryho /1822-1891/, ktorý v obci pôsobil a zomrel.   BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa M. Bela-Funtíka. Pamiatkový objekt NKP Špitál s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa polyhistora Mateja Bela-Funtíka /1687-1749/. Je osadená na budove bývalého mestského špitála na ulici Dolná 47 v Mestskej p …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Pamätník na vpád. Pamätník na vpád maďarských boľševikov v roku 1919.   BADÍN. Pamätník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Pamätník SNP bol odhalený v roku 1975. Autormi pamätníka sú A. Vika a E. Stančík. Nachádza sa pred obcou.   BALÁŽE. Pamätné miesto Kalište. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pomníkom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný priestor. …

Pamiatkové územia v okrese Banská Bystrica

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BANSKÁ BYSTRICA Historické jadro mesta bolo 18.5.1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 108/2004 z 10.2.2004 s účinnosťou od 1.3.2004 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich oh …

Podkonice

TOPlist