Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Banskobystrického kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  809,4 km2

Počet obyvateľov:  110 941  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  137,05 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí so Žilinským krajom. Na západe hraničí s okresom Žiar nad Hronom, na juhu s okresom Zvolen a na východe s okresom Brezno.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú na severe Fatransko-tatranská oblasť, z východu sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra a Zvolen) a Starohorské vrchy (podcelok Kordícka brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Čierťaž). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Malachovské predhorie a Turovské predhorie), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina, Povraznícka brázda, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Rieka Hron na výtoku z okresu pri obci Hronsek (304,0m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Sliačská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Ruiny a základy v okrese Banská Bystrica

HRONSEK. Archeologické nálezisko. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2001. Slovanské sídlisko z 9.storočia a renesančné opevnenie z 15.storočia. Upravované bolo v roku 1576 a okolo roku 1920. Nachádza sa v areáli Géciovského kaštieľa na Zámockej ulici.   ĽUBIETOVÁ. Ruina vysokej pece. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Ruina vysokej pece postavenej v roku 1795. Nachádza sa v lokalite Tri vo …

Sebedín-Bečov

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bečov Sebedín …

Selce

Sídliská v okrese Banská Bystrica

DOLNÝ HARMANEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Jaskynné sídlisko z obdobia paleolitu. Nachádza sa v hornej časti Túfnej doliny v jaskyni Horná Túfna.   MALACHOV. Veľký hrádok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Výšinné sídlisko z doby bronzovej, obdobie halštat. Nachádza sa na vrchu juhozápadne od obce.   MOŠTENICA. Hradište. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Výšinné síd …

Sochy a busty v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa na severovýchodnom konci Námestia SNP v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Barokový kamenný podstavec z roku 1719. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1897, 1967 a 1994. Má šesťuholníkový pôdorys. Stĺp. Kamenný klasicistický stĺp z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol …

TOPlist