Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Brezno

ČIERNY BALOG. Železnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Lesná úzkorozchodná železnica z Chvatimechu do Čierneho Balogu a doliny Vydrovo. Začala sa stavať v roku 1908. Pôvodne to bola sieť úzkorozchodných lesných železničiek v dĺžke 133km. V súčasnosti je opravený a do muzeálnej prevádzky uvedený 16km úsek z Chvatimechu do Čierneho Balogu a Vydrova. Tento úsek je najkrajší v celom údolí Čierneho Hrona. Premáva od mája …

Drobná architektúra v okrese Brezno

POLOMKA. Slnečné hodiny. …

Ruiny a základy v okrese Brezno

VAĽKOVŇA. Ruina železiarne. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ruina klasicistickej budovy železiarne, starej maše, z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa v časti Nová Maša 15. …

Vojenské stavby v okrese Brezno

BREZNO. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradbový múr 1. Renesančný hradbový múr postavený v rokoch 1650-1678. Hradbový múr 2. Renesančný hradbový múr postavený v rokoch 1650-1678.   ČIERNY BALOG. Partizánsky bunker. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Partizánsky bunker z roku 1944 z obdobia SNP. Nach …

Výrobné stavby v okrese Brezno

HEĽPA. Valcha. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Elektrická valcha, zariadenie na zbíjanie súkna, z roku 1917. V roku 1946 bolo zmenené  riešenie pohonu. Nachádza sa pri dome na ulici Mlynská 9.   JASENIE. Vyhňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Kováčska vyhňa v štýle ľudového staviteľstva z roku 1830. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou. Nachádza sa v obci Jasenie 283 pri dome č.284 …

TOPlist