Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Mohyly a mohylníky v okrese Brezno

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Brezno

  MÚZEUM ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE ČIERNY BALOG V stanici Čierny Balog je celoročne otvorené malé múzeum lesných železníc, s exponátmi z výstavby i prevádzky lesných železníc na Slovensku i v celom Karpatskom oblúku. Súčasťou múzea je i živý model zachovanej trate ČHŽ v mierke H0-e, ktorý si môžu tlačidlom samé spúšťať deti, množstvo historických fotografií i trojrozmerných exponátov, napr. ručná drevená traťmajstrovská drezína, r …

Nemecká

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dubová Nemecká Zámostie …

Osrblie

Pamätné tabule v okrese Brezno

BREZNO. Pamätná tabuľa G. Zechentera-Laskomerského. Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa lekára a spisovateľa G. Zechentera-Laskomerského /1824-1908/. Osadená je na fasáde meštianskeho domu na Štefánikovom námestí 2 v Pamiatkovej zóne.   BREZNO. Pamätná tabuľa K. Kuzmányho. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Karol …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Brezno

BREZNO. Pamätník E. Príhradného. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Liatinový pamätník Ernesta Príhradného z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa v lokalite Padličková na brehu Hrona.   BREZNO. Pomník J. Chalúpku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník spisovateľa Jána Chalúpku /1791-1871/ z roku 1935. Autorom je Ľ. Majerský. Nachádza sa na Štefánikovom námestí v Pamiatkovej zóne.   BREZNO. Pomník …

Pamiatkové územia v okrese Brezno

PAMIATKOVÁ ZÓNA BREZNO Historické jadro mesta bolo 20.11.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Podbrezová

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Chvatimech Lopej Podbrezová Skalica Štiavnička Vajsková …

Pohorelá

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Pohorelá Pohorelská Maša …

TOPlist