Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Šumiac

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Červená Skala Šumiac …

Synagógy v okrese Brezno

BREZNO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Stavba v historizujúcom slohu bola postavená v roku 1900.  Má centrálnu dispozíciu. Autorom stavby je Payerberger. Nachádza sa na ulici Štúrova 11 v Pamiatkovej zóne. …

Telgárt

Valaská

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Piesok Valaská …

Vaľkovňa

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Nová Maša Švábolka Vaľkovňa Zlatno …

Vojenské stavby v okrese Brezno

BREZNO. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradbový múr 1. Renesančný hradbový múr postavený v rokoch 1650-1678. Hradbový múr 2. Renesančný hradbový múr postavený v rokoch 1650-1678.   ČIERNY BALOG. Partizánsky bunker. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Partizánsky bunker z roku 1944 z obdobia SNP. Nach …

Výrobné stavby v okrese Brezno

HEĽPA. Valcha. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Elektrická valcha, zariadenie na zbíjanie súkna, z roku 1917. V roku 1946 bolo zmenené  riešenie pohonu. Nachádza sa pri dome na ulici Mlynská 9.   JASENIE. Vyhňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Kováčska vyhňa v štýle ľudového staviteľstva z roku 1830. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou. Nachádza sa v obci Jasenie 283 pri dome č.284 …

Zvonice v okrese Brezno

BEŇUŠ Zvonica zo začiatku 19.storočia.   HORNÁ LEHOTA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Evanjelická zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v roku 1789. Má štvorcový pôdorys.   JASENIE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková murovaná zvonica z 18.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v strede obce.   VAĽKOVŇA. Zvonička v časti Nová Mača.   VAĽKOVŇA. …

TOPlist