Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Brezno

ČIERNY BALOG. Partizánsky cintorín Na Skalici. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný partizánsky cintorín s pomníkom z roku 1951. Je tu pochovaných 20 padlých partizánov. Nachádza sa v lokalite Na Skalici.   ČIERNY BALOG. Partizánsky cintorín Tlstý javor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný partizánsky cintorín s pomníkom z roku 1959. Je tu pochovaných 34 padlých partizánov. Nachádza sa …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Brezno.

BREZNO. Hrob J. Chalúpku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Hrob s náhrobníkom spisovateľa Jána Chalupku /1791-1871/ z roku 1871. Nachádza sa na starom cintoríne v Pamiatkovej zóne.   BREZNO. Hrob A. P. Zátureckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Hrob s náhrobníkom folkloristu A. P. Zátureckého /1837-1904/ z roku 1904. Nachádza sa na starom cintoríne v Pamiatkovej zóne.   BREZNO. Hro …

Kríže v okrese Brezno

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Brezno

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Brezno

BREZNO. Pamätná tabuľa G. Zechentera-Laskomerského. Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa lekára a spisovateľa G. Zechentera-Laskomerského /1824-1908/. Osadená je na fasáde meštianskeho domu na Štefánikovom námestí 2 v Pamiatkovej zóne.   BREZNO. Pamätná tabuľa K. Kuzmányho. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Karol …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Brezno

BREZNO. Pamätník E. Príhradného. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Liatinový pamätník Ernesta Príhradného z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa v lokalite Padličková na brehu Hrona.   BREZNO. Pomník J. Chalúpku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník spisovateľa Jána Chalúpku /1791-1871/ z roku 1935. Autorom je Ľ. Majerský. Nachádza sa na Štefánikovom námestí v Pamiatkovej zóne.   BREZNO. Pomník …

Sochy a busty v okrese Brezno

BREZNO. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková socha Panny Márie z roku 1741. Nachádza sa na Štefánikovom námestí v Pamiatkovej zóne. …

TOPlist