Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Brezno.

BREZNO. Hrob J. Chalúpku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Hrob s náhrobníkom spisovateľa Jána Chalupku /1791-1871/ z roku 1871. Nachádza sa na starom cintoríne v Pamiatkovej zóne.   BREZNO. Hrob A. P. Zátureckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Hrob s náhrobníkom folkloristu A. P. Zátureckého /1837-1904/ z roku 1904. Nachádza sa na starom cintoríne v Pamiatkovej zóne.   BREZNO. Hro …

Mohyly a mohylníky v okrese Brezno

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Brezno

BREZNO. Pamätník E. Príhradného. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Liatinový pamätník Ernesta Príhradného z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa v lokalite Padličková na brehu Hrona.   BREZNO. Pomník J. Chalúpku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník spisovateľa Jána Chalúpku /1791-1871/ z roku 1935. Autorom je Ľ. Majerský. Nachádza sa na Štefánikovom námestí v Pamiatkovej zóne.   BREZNO. Pomník …

TOPlist