Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banskobystrický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti stredného Slovenska. Rozlohou je najväčším krajom na Slovensku. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  9 454,1 km2

Počet obyvateľov:  647 874  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  68,63 ob./km2

Krajské mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí so Žilinským krajom, na severovýchode s Prešovským krajom, na východe s Košickým krajom. Jeho severozápadnú hranicu tvorí Trenčiansky kraj a na juhozápade Nitriansky kraj. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Horehronské podolie, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra a Tribeč), Lučensko-košická zníženina (celky Bodvianska pahorkatina a Juhoslovenská kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Cerová vrchovina), Slovenské rudohorie (celky Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Veporské vrchy) a Slovenské stredohorie (celky Javorie, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Ostrôžky, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Zvolenská kotlina a Žiarska kotlina). Z Malej dunajskej panvy je to oblasť Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Ďumbier (2 043,0 m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, časť Ďumbier, okres Brezno.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z kraja pri obci Ipeľské Predmostie (126,0 m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina, okres Veľký Krtíš.

Banskobystrický kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 24 miest, 491 obcí a 1 vojenský obvod (Lešť, okres Zvolen).

» Zaujímavosti

Cintoríny v okrese Poltár

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Revúca

REVÚCA Na mestskom cintoríne odpočívajú slovenskí národovci Samuel Reuss, Samuel Ormis, Július Botto, ich hroby sú kultúrne pamiatky, ďalej Adolf a Ľudovít Reussovci, Matej Nandrássy, Jozef Kvetoslav Holub, Ján Kordoš, Ján Brocko a ďalší. …

Cintoríny v okrese Rimavská Sobota

KYJATICE. Pohrebisko kyjatickej kultúry. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Praveké žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej, obdobia halštatu. Nachádza sa na eponymnej lokalite kyjatickej kultúry. Nachádza sa tu 193 žiarových hrobov v kamenných skrinkách a pod mohylkami. Malá časť patrí pilinskej kultúre. Na nálezisku sa nachádza archeologický pamätník s pohrebnou hranicou a rekonštruovaným …

Cintoríny v okrese Veľký Krtíš

PÔTOR. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný cintorín z 14.storočia. Zanikol v 18.storočí. Mal oválny pôdorys. Nachádza sa okolo evanjelického kostola. …

Cintoríny v okrese Žarnovica

HRONSKÝ BEŇADIK. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín z 1.polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 14.-18.storočí. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Egídia. …

Cintoríny v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Zvolen

ZVOLEN. Pamätný cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný cintorín padlých v SNP.   ZVOLEN. Pamätný symbolický cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný symbolický cintorín obetí SNP s pomníkom z roku 1969. Jeho autorom je A. Groma. Nachádza sa v lokalite Baková jama.   ZVOLEN. Vojenský cintorín rumunských vojakov. Národná kultúrna pamiatka Vojenský cintorín a pomník …

Číž

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Číž Číž-kúpele …

TOPlist