Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banskobystrický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti stredného Slovenska. Rozlohou je najväčším krajom na Slovensku. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  9 454,1 km2

Počet obyvateľov:  647 874  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  68,63 ob./km2

Krajské mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí so Žilinským krajom, na severovýchode s Prešovským krajom, na východe s Košickým krajom. Jeho severozápadnú hranicu tvorí Trenčiansky kraj a na juhozápade Nitriansky kraj. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Horehronské podolie, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra a Tribeč), Lučensko-košická zníženina (celky Bodvianska pahorkatina a Juhoslovenská kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Cerová vrchovina), Slovenské rudohorie (celky Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Veporské vrchy) a Slovenské stredohorie (celky Javorie, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Ostrôžky, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Zvolenská kotlina a Žiarska kotlina). Z Malej dunajskej panvy je to oblasť Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Ďumbier (2 043,0 m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, časť Ďumbier, okres Brezno.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z kraja pri obci Ipeľské Predmostie (126,0 m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina, okres Veľký Krtíš.

Banskobystrický kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 24 miest, 491 obcí a 1 vojenský obvod (Lešť, okres Zvolen).

» Zaujímavosti

Výrobné stavby v okrese Krupina

Nemáme žiadne informácie o výrobných stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Lučenec

ÁBELOVÁ. Bryndziareň. Bývalá továreň na bryndzu.   HALIČ. Manufaktúra na majoliku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova manufaktúry z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1896 a 1945. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Halič 50.   HALIČ. Manufaktúra na súkno. Klasicistická budova bývalej manufaktúry na súk …

Výrobné stavby v okrese Poltár

CINOBAŇA. Skláreň. Budova sklárne z roku 1836.   CINOBAŇA. Železiareň. Budova železiarne z roku 1847.   HRNČIARSKA VES. Budova manufaktúry na majoliku. Budova manufaktúry na majoliku z 18.storočia. Nachádza sa v časti Pondelok. …

Výrobné stavby v okrese Revúca

LICINCE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Vodný mlyn. Upravovaný bol v roku 1938. Nachádza sa v obci Licince 78.   MURÁŇ. Manufaktúra na kameninu. Budova bývalej manufaktúry na výrobu kameniny zo začiatku 19.storočia.   RÁKOŠ. Zlieváreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Budovy v štýle hrázdenej architektúry zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa v časti Rákošská Baňa. Tvoria …

Výrobné stavby v okrese Rimavská Sobota

RIMAVSKÁ SOBOTA. Mlyn a píla. Objekty mestského mlyna a píly sú prepojené mostíkom nad náhonom.   VEĽKÉ TERIAKOVCE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v obci Veľké Teriakovce 161. Dnes je v ňom múzeum. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn. Klasicistická budova vodného mlyna s vodorovným mlynským kolesom z roku 1800. Dvojpodlažná stavba s podkrovím a podpivničením s obdĺžn …

Výrobné stavby v okrese Veľký Krtíš

MALÉ ZLIEVCE. Kompresorová stanica. Kompresorová stanica tranzitného plynovodu. Nachádza sa juhovýchodne od obce.   VEĽKÝ LOM. Kováčska dielňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Kováčska dielňa postavená v štýle ľudového staviteľstva. Prízemná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Veľký Lom 111. Dnes je v nej múzeum. …

Výrobné stavby v okrese Žarnovica

HODRUŠA-HÁMRE. Baňa Rozália. Baňa Rozália bola známa v 17.storočí. Ťažilo sa tu zlato ale ťažba bola nedávno ukončená.   HODRUŠA-HÁMRE. Klopačka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná vežová stavba baníckej klopačky zo začiatku 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1797 a v 2.polovici 20.storočia. Päťpodlažná stavba má jednotraktovú dispozíciu a štvorcový pôdorys. Nachádza sa v časti Banská Hodruša 735 v P …

Výrobné stavby v okrese Žiar nad Hronom

BZENICA. Kováčska vyhňa. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom s areálom vyhlásený v roku 1993. Kamenná stavba z 2.polovice 19.storočia sa nachádza pred ľudovým domom v areáli rodného domu botanika a kňaza Andreja Kmeťa. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.   HORNÁ VES. Štôlňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Dedičná štôlňa II vybudovaná v rokoch 1510-1913. Ústi tu a odvodňuje kr …

Výrobné stavby v okrese Zvolen

Nemáme žiadne informácie o výrobných stavbách v okrese. …

Vyšné Valice

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1995 bola obec miestnou časťou obce Valice. Opatrením 103/1996 účinným od 1.12.1995 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist