Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banskobystrický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti stredného Slovenska. Rozlohou je najväčším krajom na Slovensku. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  9 454,1 km2

Počet obyvateľov:  647 874  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  68,63 ob./km2

Krajské mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí so Žilinským krajom, na severovýchode s Prešovským krajom, na východe s Košickým krajom. Jeho severozápadnú hranicu tvorí Trenčiansky kraj a na juhozápade Nitriansky kraj. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Horehronské podolie, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra a Tribeč), Lučensko-košická zníženina (celky Bodvianska pahorkatina a Juhoslovenská kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Cerová vrchovina), Slovenské rudohorie (celky Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Veporské vrchy) a Slovenské stredohorie (celky Javorie, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Ostrôžky, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Zvolenská kotlina a Žiarska kotlina). Z Malej dunajskej panvy je to oblasť Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Ďumbier (2 043,0 m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, časť Ďumbier, okres Brezno.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z kraja pri obci Ipeľské Predmostie (126,0 m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina, okres Veľký Krtíš.

Banskobystrický kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 24 miest, 491 obcí a 1 vojenský obvod (Lešť, okres Zvolen).

» Zaujímavosti

Žíp

Zlatno

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1998 bola obec miestnou časťou obce České Brezovo. Nariadením 71/1998 účinným od 1.4.1998 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Zombor

Župkov

Zvolen

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Zvolenu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Kráľová Lukové Môťová Neresnica Zolná Zvolen  …

Zvolenská Slatina

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Slatinka Zvolenská Slatina …

Zvonice v okrese Banská Bystrica

BADÍN Drevená zvonica z roku 1859.   BALÁŽE Zvonička sa nachádza v obci Kalište, ktorá bola vypálená počas 2.svetovej vojny.   BANSKÁ BYSTRICA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1966. Gotická zvonica z 15.storočia. Upravovaná bola v 18.-20.storočí. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v lokalite Na Hôrke na ulici Kalinčiakova v mestskej čast …

Zvonice v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Zvonica na Zvonovom vŕšku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Murovaná klasicistická zvonica z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti "Predného" cintorína na ulici Zvonová v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Zvonica v Bankách. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Baroková …

Zvonice v okrese Brezno

BEŇUŠ Zvonica zo začiatku 19.storočia.   HORNÁ LEHOTA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Evanjelická zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v roku 1789. Má štvorcový pôdorys.   JASENIE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková murovaná zvonica z 18.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v strede obce.   VAĽKOVŇA. Zvonička v časti Nová Mača.   VAĽKOVŇA. …

Zvonice v okrese Detva

DÚBRAVY Zvonica z 19.storočia.   HORNÝ TISOVNÍK V časti Dolný Tisovník sa nachádza drevená zvonička z 19.storočia.   KLOKOČ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaná zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 18.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne.   LÁTKY Zvonica z 19.storočia.   SLATINSKÉ LAZY Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevená zvonica v š …

TOPlist