Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banskobystrický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti stredného Slovenska. Rozlohou je najväčším krajom na Slovensku. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  9 454,1 km2

Počet obyvateľov:  647 874  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  68,63 ob./km2

Krajské mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí so Žilinským krajom, na severovýchode s Prešovským krajom, na východe s Košickým krajom. Jeho severozápadnú hranicu tvorí Trenčiansky kraj a na juhozápade Nitriansky kraj. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Horehronské podolie, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra a Tribeč), Lučensko-košická zníženina (celky Bodvianska pahorkatina a Juhoslovenská kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Cerová vrchovina), Slovenské rudohorie (celky Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Veporské vrchy) a Slovenské stredohorie (celky Javorie, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Ostrôžky, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Zvolenská kotlina a Žiarska kotlina). Z Malej dunajskej panvy je to oblasť Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Ďumbier (2 043,0 m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, časť Ďumbier, okres Brezno.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z kraja pri obci Ipeľské Predmostie (126,0 m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina, okres Veľký Krtíš.

Banskobystrický kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 24 miest, 491 obcí a 1 vojenský obvod (Lešť, okres Zvolen).

» Zaujímavosti

Zvonice v okrese Krupina

DRÁŽOVCE Drevená zvonica z konca 18.storočia.   DUDINCE Zvonica zo začiatku 20.storočia.   KRÁĽOVCE-KRNIŠOV V centrálnom priestore časti Krnišov sa nachádza malebná zvonička.   LACKOV Zvonica z konca 19.storočia.   LADZANY Drevená zrubová zvonica pokrytá doskami bola postavená okolo roku 1710.   ŽIBRITOV Zvonica z konca 19.storočia. …

Zvonice v okrese Lučenec

BISKUPICE. Drevená zvonička. Pamiatkový objekt NKP Kaplnka s areálom vyhlásený v roku 1996. Rázsochová drevená zvonička v štýle ľudového staviteľstva z 1.polovice 20.storočia. Nachádza sa pri pohrebnej Kaplnke zvestovania Panny Márie na cintoríne.   DOBROČ Vedľa kostola stojí baroková drevená zvonica z 2.polovice 18.storočia.   KOTMANOVÁ   LEHÔTKA Zvonica z roku 1895.   LUPOČ Vo zvonici v obci sa na …

Zvonice v okrese Poltár

CINOBAŇA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná drevená zvonica postavená v roku 1691. Nachádza sa v časti Turíčky.   KALINOVO Barokovo-klasicistická zvonica z 2.polovice 18.storočia.   MÁLINEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Renesančná murovaná a drevená zvonička bola postavená v 2.polovici 17.storočia, v roku 1659. Neskorobarokovo bola upravená v roku 1763. Ďalšie úprav …

Zvonice v okrese Revúca

CHYŽNÉ Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva v retardovanom renesančnom slohovom výraze z 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1971. Má jednopriestorovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je prízemná. Nachádza s v areáli rímsko-katolíckeho Kostola zvestovania Panny Márie.   KAMEŇANY Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Barokovo-klasicist …

Zvonice v okrese Rimavská Sobota

BABINEC Klasicistická zvonica z konca 18.storočia.   DRIENČANY Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná zvonica z 50.rokov 17.storočia so štvorcovým pôdorysom. Stojí pri evanjelickom kostole.   DRIENČANY. Zvonica v Papči. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná drevená zvonica z 90.rokov 16.storočia. Upravovaná bola v roku 1932. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v  …

Zvonice v okrese Veľký Krtíš

BALOG NAD IPĽOM Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v 18.storočí. Stojí pred domom č.179/210.   BRUSNÍK Zvonica z roku 1772.   GLABUŠOVCE Zvonica z polovice 19.storočia.   HORNÉ PLACHTINCE Drevená zvonica zrubovej konštrukcie s ihlanovitou strechou a zvonom z roku 1737.   ĽUBORIEČKA Zvonica z čias okolo roku 1800.   …

Zvonice v okrese Žarnovica

HRONSKÝ BEŇADIK Hasičská zvonica z konca 19.storočia. Nachádza sa v časti Psiare.   VEĽKÉ POLE Dubová zvonička stojí na miestnom cintoríne. Zvon do nej odlial rodák z obce Michal Trvalec. …

Zvonice v okrese Žiar nad Hronom

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

Zvonice v okrese Zvolen

BACÚROV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Drevená zvonica postavená v štýle ľudového staviteľstva koncom 19.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu a štvorcový pôdorys. Nachádza sa v záhrade domu č.78.   BREZINY Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 19.storočia. Stavba s drevenou konštrukciou a ihlancovou strechou. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v časti Hor …

TOPlist