Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banskobystrický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti stredného Slovenska. Rozlohou je najväčším krajom na Slovensku. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  9 454,1 km2

Počet obyvateľov:  647 874  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  68,63 ob./km2

Krajské mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí so Žilinským krajom, na severovýchode s Prešovským krajom, na východe s Košickým krajom. Jeho severozápadnú hranicu tvorí Trenčiansky kraj a na juhozápade Nitriansky kraj. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Horehronské podolie, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra a Tribeč), Lučensko-košická zníženina (celky Bodvianska pahorkatina a Juhoslovenská kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Cerová vrchovina), Slovenské rudohorie (celky Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Veporské vrchy) a Slovenské stredohorie (celky Javorie, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Ostrôžky, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Zvolenská kotlina a Žiarska kotlina). Z Malej dunajskej panvy je to oblasť Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Ďumbier (2 043,0 m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, časť Ďumbier, okres Brezno.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z kraja pri obci Ipeľské Predmostie (126,0 m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina, okres Veľký Krtíš.

Banskobystrický kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 24 miest, 491 obcí a 1 vojenský obvod (Lešť, okres Zvolen).

» Zaujímavosti

Brezno

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Breznu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Brezno Bujakovo Mazorníkovo Predné Halny Zadné Halny  …

Brusník

Brusno

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Brusno Brusno-kúpele Ondrej nad Hronom …

Budča

Budiná

Budovy v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Kňazský seminár. Novostavba kňazského seminára svätého Františka Xaverského.   BALÁŽE. Dom pamätný. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bol sídlom partizánskeho štábu. Nachádza sa v obci Baláže 71.   BANSKÁ BYSTRICA. Administratívna budova. Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná administratívna bu …

Budovy v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ BELÁ. Radnica, dom so štôlňou. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Renesančná budova radnice bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v roku 1590, v 18.storočí a koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Solitér sa nachádza v strede obce Banská Belá 35.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Administratívna budova. Kolpašská 1. Dužina, sudáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhláse …

Budovy v okrese Žiar nad Hronom

BZENICA. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Rodný dom botanika a kňaza, prírodovedca, archeológa a etnografa, nestora slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa /1841-1908/. Nachádza sa v obci Bzenica. Pamätná tabuľa A. Kmeťa. (Pozri Pamätné tabule v okrese Žiar nad Hronom). Ľudový dom. Postavený bol v 2.polovici 19.storočia. Uprav …

Bulhary

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec mestskou časťou Fiľakova. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist