Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banskobystrický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti stredného Slovenska. Rozlohou je najväčším krajom na Slovensku. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  9 454,1 km2

Počet obyvateľov:  647 874  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  68,63 ob./km2

Krajské mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí so Žilinským krajom, na severovýchode s Prešovským krajom, na východe s Košickým krajom. Jeho severozápadnú hranicu tvorí Trenčiansky kraj a na juhozápade Nitriansky kraj. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Horehronské podolie, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra a Tribeč), Lučensko-košická zníženina (celky Bodvianska pahorkatina a Juhoslovenská kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Cerová vrchovina), Slovenské rudohorie (celky Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Veporské vrchy) a Slovenské stredohorie (celky Javorie, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Ostrôžky, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Zvolenská kotlina a Žiarska kotlina). Z Malej dunajskej panvy je to oblasť Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Ďumbier (2 043,0 m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, časť Ďumbier, okres Brezno.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z kraja pri obci Ipeľské Predmostie (126,0 m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina, okres Veľký Krtíš.

Banskobystrický kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 24 miest, 491 obcí a 1 vojenský obvod (Lešť, okres Zvolen).

» Zaujímavosti

České Brezovo

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   České Brezovo Salajka Vaľkovo …

Chanava

Chrámec

Chránené stromy v okrese Banská Bystrica

BAZA PRI KATOLÍCKOM GYMNÁZIU Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2003. Baza čierna. Ochrana stromu, ktorý je svojimi rozmermi, ekologickou a estetickou hodnotou významný hlavne z vedeckého hľadiska. Strom s obvodom kmeňa 165cm a priemerom koruny 10m. Nachádza sa v Banskej Bystrici.   BREST NA BAKOSSOVEJ ULICI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Brest hrabolistý s výškou 26m, obvodom kmeňa 503cm, priemerom koruny …

Chránené stromy v okrese Banská Štiavnica

SEKVOJOVEC ZA BOTANICKOU ZÁHRADOU Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 28m, obvodom kmeňa 502cm, priemerom koruny 11m a vekom 130 rokov. Vyhlásením chráneného stromu v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v bývalom okrese Žiar nad Hronom. Chránený je z krajinárskeho a estetického dôvodu. Bol vysadený v záhrade bývalého profesora c. k. Lesníckej akadémie Lajosa Feketeho. N …

Chránené stromy v okrese Brezno

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Detva

BUK V DETVIANSKEJ HUTE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Buk lesný s výškou 25m, obvodom kmeňa 657cm, priemerom koruny 20m a vekom 250 rokov. Chránený je z biologického, vedeckého, ekologického, krajinárskeho, historického a estetického dôvodu. Nachádza sa v obci Detvianska Huta v lokalite U Šulekov asi 100m východne od obecného úradu.   LIPA V DETVIANSKEJ HUTE Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a …

Chránené stromy v okrese Krupina

LIPA V BZOVÍKU Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 480cm, priemerom koruny 22m a vekom 200 rokov. Chránená je z dôvodu zabezpečenia jeho kultúrneho, krajinárskeho a estetického významu. Lipa esteticky zapadá do prírodného rámca krajiny a vhodne dopĺňa kultúrnu pamiatku. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho kostola v obci Bzovík.   TISOVEC DVOJRADOVÝ V KRUPINE Za c …

Chránené stromy v okrese Lučenec

GINKO DVOJLALOČNÉ V LUČENCI Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1996. Ginko dvojlaločné s výškou 17m, obvodom kmeňa 223cm, priemerom koruny 10m a vekom 200 rokov. Zaujímavý biologický objekt cudzokrajnej introdukovanej dreviny, na ktorej je možné sledovať históriu introdukcie a adaptabilitu v našom prostredí a rastové možnosti. Chránený je z vedecko-výskumného, náučného a estetického dôvodu. Nachádza sa v Lučenci v dvore Jednoty SD …

TOPlist