Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banskobystrický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti stredného Slovenska. Rozlohou je najväčším krajom na Slovensku. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  9 454,1 km2

Počet obyvateľov:  647 874  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  68,63 ob./km2

Krajské mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí so Žilinským krajom, na severovýchode s Prešovským krajom, na východe s Košickým krajom. Jeho severozápadnú hranicu tvorí Trenčiansky kraj a na juhozápade Nitriansky kraj. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Horehronské podolie, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra a Tribeč), Lučensko-košická zníženina (celky Bodvianska pahorkatina a Juhoslovenská kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Cerová vrchovina), Slovenské rudohorie (celky Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Veporské vrchy) a Slovenské stredohorie (celky Javorie, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Ostrôžky, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Zvolenská kotlina a Žiarska kotlina). Z Malej dunajskej panvy je to oblasť Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Ďumbier (2 043,0 m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, časť Ďumbier, okres Brezno.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z kraja pri obci Ipeľské Predmostie (126,0 m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina, okres Veľký Krtíš.

Banskobystrický kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 24 miest, 491 obcí a 1 vojenský obvod (Lešť, okres Zvolen).

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Poltár

DUB V BREZNIČKE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 16m, obvodom kmeňa 379cm, priemerom koruny 20m a vekom 350 rokov. Košatý strom je chránený z dôvodu jeho kultúrno-výchovného, historicko-náučného, krajinársko-estetického, ekologického a vedecko-výskumného významu. Nachádza sa v obci Breznička na samote Močiar pri dome č.265.   HRADIŠTSKÉ GAŠTANY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 199 …

Chránené stromy v okrese Revúca

BRUSNÍCKA LIPA Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 27m, obvodom kmeňa 525cm, priemerom koruny 22m a vekom 400 rokov. Chránená je z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Lipa má kultúrno-historický význam vo vzťahu k histórii obce Brusník. Nachádza sa v obci Rybník v časti Brusník v spodnej časti cintorína.   TOPOĽ SIVÝ POD PERPEŠOM Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2003. …

Chránené stromy v okrese Rimavská Sobota

KATALPA V HNÚŠTI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1980 a 1996. Katalpa bignóniovitá s výškou 11m, obvodom kmeňa 396cm, priemerom koruny 12m a vekom 170 rokov. Strom má biologický a architektonický význam. Je chránená z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Hnúšti v Mariášiho záhrade.   SEKVOJOVEC MAMUTÍ Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 15m, obvodom kmeňa 10 …

Chránené stromy v okrese Veľký Krtíš

BREST V BALOGU NAD IPĽOM Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Brest väzový s výškou 17m, obvodom kmeňa 495cm, priemerom koruny 13m a vekom 250 rokov. Je chránený z biologických, estetických, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Balog nad Ipľom vo dvore súkromného pozemku domu č.36.   LIPY V DAČOVOM LOME Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej s …

Chránené stromy v okrese Žarnovica

HODRUŠSKÝ GAŠTAN Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1994 a 1996. Mohutný gaštan jedlý s výškou 18m, obvodom kmeňa 705cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránený z kultúrnych, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Je druhým najobjemnejším gaštanom evidovaným na území Slovenska. Vyhlásením za chránený strom v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese. Nachádza sa v obc …

Chránené stromy v okrese Žiar nad Hronom

DUB V KREMNICI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 21m, obvodom kmeňa 537cm, priemerom koruny 30m a vekom 300 rokov. Strom svojim vekom, obvodom kmeňa a veľkosťou koruny tvorí dominantný objekt Zechenterovej záhrady. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Kremnici v západnej časti Zechenterovej záhrady.   LIPA V KREMNICI-LEOPOLD ŠACHTA Za chránený strom bola vyh …

Chránené stromy v okrese Zvolen

DUBY V DOBREJ NIVE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Sú to dva exempláre dubu letného s výškou 27 a 25m, obvodom kmeňa 530 a 443cm, priemerom koruny 24 a 20m a vekom 250 rokov. Sú chránené pre ich zachovanie pre mimoriadne rozmery a z študijných, kultúrno-výchovných, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v obci Dobrá Niva v areáli hydinárskej farmy.   DUBY V KOVÁČOVEJ Za chránené stromy b …

Chrťany

Chvalová

TOPlist