Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banskobystrický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti stredného Slovenska. Rozlohou je najväčším krajom na Slovensku. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Rozloha:  9 454,1 km2

Počet obyvateľov:  647 874  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  68,63 ob./km2

Krajské mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí so Žilinským krajom, na severovýchode s Prešovským krajom, na východe s Košickým krajom. Jeho severozápadnú hranicu tvorí Trenčiansky kraj a na juhozápade Nitriansky kraj. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Horehronské podolie, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra a Tribeč), Lučensko-košická zníženina (celky Bodvianska pahorkatina a Juhoslovenská kotlina), Matransko-slanská oblasť (celok Cerová vrchovina), Slovenské rudohorie (celky Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Veporské vrchy) a Slovenské stredohorie (celky Javorie, Kremnické vrchy, Krupinská planina, Ostrôžky, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Zvolenská kotlina a Žiarska kotlina). Z Malej dunajskej panvy je to oblasť Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Ďumbier (2 043,0 m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, časť Ďumbier, okres Brezno.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z kraja pri obci Ipeľské Predmostie (126,0 m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina, okres Veľký Krtíš.

Banskobystrický kraj sa delí na 13 okresov. Nachádza sa v nich 24 miest, 491 obcí a 1 vojenský obvod (Lešť, okres Zvolen).

» Zaujímavosti

Chyžné

Čierny Balog

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čierny Balog Dobroč Fajtov Jánošovka Komov Krám Medveďov Pusté Vydrovo …

Cinobaňa

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Cinobaňa Hrnčiarky Katarínska Huta Maša Turíčky Žihľava …

Cintoríny v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Evanjelický cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Evanjelický cintorín sa nachádza na ulici Lazovná severne od historického jadra. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Barokový evanjelický cintorín bol zriadený po roku 1688. Upravovaný bol pred rokom 1859, pred rokom 1905, v rokoch 1905-1910 a v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlá …

Cintoríny v okrese Banská Štiavnica

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Brezno

ČIERNY BALOG. Partizánsky cintorín Na Skalici. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný partizánsky cintorín s pomníkom z roku 1951. Je tu pochovaných 20 padlých partizánov. Nachádza sa v lokalite Na Skalici.   ČIERNY BALOG. Partizánsky cintorín Tlstý javor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný partizánsky cintorín s pomníkom z roku 1959. Je tu pochovaných 34 padlých partizánov. Nachádza sa …

Cintoríny v okrese Detva

DETVA Cintorín s množstvom drevených vyrezávaných krížov z 19. a 1.polovice 20.storočia pomaľovaných farebnými ornamentmi. …

Cintoríny v okrese Krupina

CEROVO Na cintoríne sa nachádzajú pieskovcové náhrobníky s polkruhovým zakončením z 19.storočia.   HONTIANSKE TESÁRE Na cintoríne sa nachádzajú kamenné tabuľové náhrobníky.   LIŠOV Na cintoríne sa nachádzajú početné kamenné tabuľové náhrobníky. …

Cintoríny v okrese Lučenec

PRŠA. Pohrebisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Stredoveké pohrebisko zo 7.-8.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa pri sútoku riek Suchá a Belina v lokalite Beresz, Borszeg. …

TOPlist