Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Poltár

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  476,3 km2

Počet obyvateľov:  21 545 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  45,34 ob./km2

Okresné mesto:  Poltár

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Detva, na severe s okresom Brezno, na východe s okresom Rimavská Sobota a na juhu a juhozápade s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a ostatné územie pokrýva Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Málinské vrchy) a Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Sihlianska planina).

Najvyšší bod:  Drahová (1 117,9m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Kalinovo (195,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 21 obcí.

» Zaujímavosti

Breznička

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Breznička Červeň …

České Brezovo

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   České Brezovo Salajka Vaľkovo …

Chránené stromy v okrese Poltár

DUB V BREZNIČKE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 16m, obvodom kmeňa 379cm, priemerom koruny 20m a vekom 350 rokov. Košatý strom je chránený z dôvodu jeho kultúrno-výchovného, historicko-náučného, krajinársko-estetického, ekologického a vedecko-výskumného významu. Nachádza sa v obci Breznička na samote Močiar pri dome č.265.   HRADIŠTSKÉ GAŠTANY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 199 …

Cinobaňa

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Cinobaňa Hrnčiarky Katarínska Huta Maša Turíčky Žihľava …

Cintoríny v okrese Poltár

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Poltár

POLTÁR. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný cestný tzv. Turecký most z 1.polovice 19.storočia cez rieku Ipeľ. Nachádza sa v časti Zelené. Je to jeden z najstarších mostov svojho druhu na Slovensku. …

Drobná architektúra v okrese Poltár

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Poltár

BREZNIČKA Neskoroklasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1862.   CINOBAŇA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol z 15.storočia. Renesančne upravený bol v roku 1622. Klasicisticky upravený v rokoch 1820-1823. Barokový interiér pochádza zväčša z 18.storočia.   CINOBAŇA. Evanjelický kostol v Turíčkach. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôv …

TOPlist