Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Poltár

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  476,3 km2

Počet obyvateľov:  21 545 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  45,34 ob./km2

Okresné mesto:  Poltár

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Detva, na severe s okresom Brezno, na východe s okresom Rimavská Sobota a na juhu a juhozápade s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a ostatné územie pokrýva Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Málinské vrchy) a Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Sihlianska planina).

Najvyšší bod:  Drahová (1 117,9m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Kalinovo (195,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 21 obcí.

» Zaujímavosti

Kalvárie v okrese Poltár

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Poltár

ĎUBÁKOVO. Kaplnka Krista Kráľa. Rímsko-katolícka Kaplnka Krista Kráľa bola postavená v roku 1828.   ĎUBÁKOVO Kaplnka z roku 1941.   HRNČIARSKE ZALUŽANY Klasicistická kaplnka z roku 1825.   KOKAVA NAD RIMAVICOU Neskoroklasicistická kaplnka z roku 1847.   MÁLINEC. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie. Moderná rímsko-katolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie bola postavená v 20.storočí. Nachádza sa v …

Kaštiele v okrese Poltár

CINOBAŇA Kúria v historizujúcom slohu z 2.polovice 19.storočia.   ČESKÉ BREZOVO Klasicistická kúria z roku 1837.   HRADIŠTE Klasicistická kúria z roku 1822.   KALINOVO Neskororenesančný kaštieľ prestavaný v 2.polovici 18.storočia.   KOKAVA NAD RIMAVICOU. Kaštieľ rodiny Forgáčovcov. Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19.storočia. Prestavaný bol v roku 1952. Rodina Forgáčovcov vlastnila majetky v Ko …

Kríže v okrese Poltár

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Krná

Ľudová architektúra v okrese Poltár

HRNČIARSKE ZALUŽANY Obec je známa svojou ľudovou kultúrou a architektúrou.   MÁLINEC   Roľnícky dvor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Nachádza sa v strede obce Málinec 36. Dnes je v ňom múzeum. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom s hospodárskou časťou. Zrubový dom s maštaľou z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Z …

Málinec

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dobrý Potok Chladná Studňa Ipeľ Málinec Vlčovo …

Maloplošné chránené územia v okrese Poltár

PR HRABOVO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 155.271m2, rozloha ochranného pásma je 64.626m2. Ochrana vlhkomilných lúčnych spoločenstiev Poiplia s koncentrovaným výskytom chráneného a kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris). Nachádza sa v katastri obce Kalinovo.   CHA J …

TOPlist