Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Poltár

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  476,3 km2

Počet obyvateľov:  21 545 (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  45,34 ob./km2

Okresné mesto:  Poltár

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Detva, na severe s okresom Brezno, na východe s okresom Rimavská Sobota a na juhu a juhozápade s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a ostatné územie pokrýva Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Málinské vrchy) a Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Sihlianska planina).

Najvyšší bod:  Drahová (1 117,9m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Kalinovo (195,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 21 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Poltár

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Poltár

CINOBAŇA. Skláreň. Budova sklárne z roku 1836.   CINOBAŇA. Železiareň. Budova železiarne z roku 1847.   HRNČIARSKA VES. Budova manufaktúry na majoliku. Budova manufaktúry na majoliku z 18.storočia. Nachádza sa v časti Pondelok. …

Zlatno

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1998 bola obec miestnou časťou obce České Brezovo. Nariadením 71/1998 účinným od 1.4.1998 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Zvonice v okrese Poltár

CINOBAŇA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná drevená zvonica postavená v roku 1691. Nachádza sa v časti Turíčky.   KALINOVO Barokovo-klasicistická zvonica z 2.polovice 18.storočia.   MÁLINEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Renesančná murovaná a drevená zvonička bola postavená v 2.polovici 17.storočia, v roku 1659. Neskorobarokovo bola upravená v roku 1763. Ďalšie úprav …

TOPlist