Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Revúca

Poloha:  Leží vo východnej časti Banskobystrického kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji.

Rozloha:  730,1 km2

Počet obyvateľov:  39 736  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  54,58 ob./km2

Okresné mesto:  Revúca

Hranice územia:  Na východe hraničí s Košickým krajom. Jeho juhovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe a juhozápade hraničí s okresom Rimavská Sobota a na severe s okresom Brezno.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhovýchodu oblasť Lučensko-košická zníženina a ostatné územie pokrýva celok Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelky Hrádok a Železnícke predhorie), Slovenský kras (podcelky Jelšavský kras a Koniarska planina), Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), Stolické vrchy (podcelky Stolica a Tŕstie) a Veporské vrchy (podcelok Fabova hoľa).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica.

Najnižší bod: Hladina rieky Slaná na výtoku z okresu pri meste Tornaľa (169,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Rimavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 39 obcí.

» Zaujímavosti

Jaskyne v okrese Revúca

ARAGONITOVÁ JASKYŇA (DM-3) Jaskyňa s dĺžkou 51m zničená ťažbou. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Hrádku v katastri Jelšavy.   BARANOVÁ Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.160m v katastri obce Muráň.   BOBAČKA Národná prírodná pamiatka. Výverová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3.036m, hĺbkou 142m a aktívnym vodným tokom. Výskyt neto …

Jelšava

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Jelšave potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kalvárie v okrese Revúca

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kameňany

Kaplnky v okrese Revúca

CHVALOVÁ. Kaplnka Materstva Panny Márie.   PRIHRADZANY. Kaplnka svätej Anny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románska rímsko-katolícka Kaplnka svätej Anny z 13.storočia. Barokovo upravená bola v 2.polovice 18.storočia. Postavená bola vo forme rotundy. Upravovaná bola v rokoch 1851 a 1932. Stavba s centrálnou dispozíciou a kruhovým pôdorysom stojí na cintoríne. V interiéri drevený maľovaný strop z roku 1 …

Kaštiele v okrese Revúca

GEMER Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Barokový kaštieľ bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Gemer 307. Záhrada. Prírodno-krajinárska záhrada s historickou zeleňou pri kaštieli bola vybudovaná v 2.polovici 18.storočia. (Pozri Záhrady v okrese Rev …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Revúca

GEMERSKÝ SAD Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1787.   HUCÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi. V roku 1640 bol rozšírený. Ďalšie úpravy v roku 1750 a klasicisticky upravený v roku 1830. Nachádza sa v strede obce.   CHVALOVÁ Neskoroklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1875.   OTROČOK Národná ku …

Kríže v okrese Revúca

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Leváre

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 sa obec volala Strelnice. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 zmenila názov na Leváre.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist