Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Revúca

BRUSNÍCKA LIPA Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 27m, obvodom kmeňa 525cm, priemerom koruny 22m a vekom 400 rokov. Chránená je z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Lipa má kultúrno-historický význam vo vzťahu k histórii obce Brusník. Nachádza sa v obci Rybník v časti Brusník v spodnej časti cintorína.   TOPOĽ SIVÝ POD PERPEŠOM Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2003. …

Jaskyne v okrese Revúca

ARAGONITOVÁ JASKYŇA (DM-3) Jaskyňa s dĺžkou 51m zničená ťažbou. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Hrádku v katastri Jelšavy.   BARANOVÁ Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.160m v katastri obce Muráň.   BOBAČKA Národná prírodná pamiatka. Výverová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3.036m, hĺbkou 142m a aktívnym vodným tokom. Výskyt neto …

Maloplošné chránené územia v okrese Revúca

NPR CIGÁNKA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1999. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Rožňava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 442.500m2. Vyhlásená bola na ochranu geomorfologicky významného a krajinársky dominantného skalného masívu Cigánky, ktorý je biotopom pôvodnej …

Územia európskeho významu v okrese Revúca

ALÚVIUM MURÁŇA /SKUEV0285/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Muráň s prítokmi vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 204,29ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodn …

TOPlist