Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Rimavská Sobota

TISOVEC. Železnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Budovy boli postavené v železničnom štýle. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Koľaj 2. Ozubnicová železničná zubačka, koľajový zvršok, vybudovaný v rokoch 1893-1896. Upravovaná bola v rokoch 1964-1965 a 1993-1995. Železničný most. Priehradový kamenný a oceľový tzv. Čertov most postavený v rokoch 1893-1896. Nachádza sa v lokalite Čertova dolina. Rušňové d …

Drobná architektúra v okrese Rimavská Sobota

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Rimavská Sobota

GORTVA. Zaniknutá dedina. Neďaleko časti Bizovo sa nachádza zaniknutá stredoveká dedina.   PETROVCE. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka Zaniknutý kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Zaniknutý kostol. Zaniknutý stredoveký románsky rímsko-katolícky jednoloďový Kostol Najsvätejšej Trojice z 2.štvrtiny 13.storočia. Upravovaný bol začiatkom 16.storočia a v 18.storočí. Stál až …

Vojenské stavby v okrese Rimavská Sobota

RIMAVSKÁ SOBOTA. Kasáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistická budova delostreleckej kasárne postavená v 50.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1979. Autorom stavby je F. Mikš. Nachádza sa na Námestí Mihalya Tompu 44 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej múzeum. …

Výrobné stavby v okrese Rimavská Sobota

RIMAVSKÁ SOBOTA. Mlyn a píla. Objekty mestského mlyna a píly sú prepojené mostíkom nad náhonom.   VEĽKÉ TERIAKOVCE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v obci Veľké Teriakovce 161. Dnes je v ňom múzeum. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn. Klasicistická budova vodného mlyna s vodorovným mlynským kolesom z roku 1800. Dvojpodlažná stavba s podkrovím a podpivničením s obdĺžn …

TOPlist