Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Chanava

Chrámec

Cintoríny v okrese Rimavská Sobota

KYJATICE. Pohrebisko kyjatickej kultúry. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Praveké žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej, obdobia halštatu. Nachádza sa na eponymnej lokalite kyjatickej kultúry. Nachádza sa tu 193 žiarových hrobov v kamenných skrinkách a pod mohylkami. Malá časť patrí pilinskej kultúre. Na nálezisku sa nachádza archeologický pamätník s pohrebnou hranicou a rekonštruovaným …

Číž

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Číž Číž-kúpele …

Dopravné a športové stavby v okrese Rimavská Sobota

TISOVEC. Železnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Budovy boli postavené v železničnom štýle. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Koľaj 2. Ozubnicová železničná zubačka, koľajový zvršok, vybudovaný v rokoch 1893-1896. Upravovaná bola v rokoch 1964-1965 a 1993-1995. Železničný most. Priehradový kamenný a oceľový tzv. Čertov most postavený v rokoch 1893-1896. Nachádza sa v lokalite Čertova dolina. Rušňové d …

Dražice

Drienčany

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Drienčany Papča …

Drňa

TOPlist