Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Rimavská Sobota

KYJATICE. Pohrebisko kyjatickej kultúry. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Praveké žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej, obdobia halštatu. Nachádza sa na eponymnej lokalite kyjatickej kultúry. Nachádza sa tu 193 žiarových hrobov v kamenných skrinkách a pod mohylkami. Malá časť patrí pilinskej kultúre. Na nálezisku sa nachádza archeologický pamätník s pohrebnou hranicou a rekonštruovaným …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Rimavská Sobota

ČERENČANY. Hrob S. Kollára. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Hrob s empírovým náhrobkom historika a farára Samuela Kollára /1769-1830/ z roku 1830. Nachádza sa na cintoríne.   DRIENČANY. Hrob J. D. Čipku. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1997. Hrob s klasicistickým náhrobkom spisovateľa Jonatána Dobroslava Čipku /1819-1861/ z roku 1861. Nachádza sa na cintoríne v areáli evanjelického kos …

Kríže v okrese Rimavská Sobota

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Rimavská Sobota

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Rimavská Sobota

HNÚŠŤA. Pamätná tabuľa V. Rástockého. Pamätná tabuľa rodáka V. Rástockého.   HNÚŠŤA. Pamätná tabuľa sídla RNV. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1984. Pamätná tabuľa sídla revolučného národného výboru. Osadená je na budove na ulici Francisciho 74.   HORNÉ ZAHORANY. Pamätná tabuľa Ľ. Kubániho. Pamätná tabuľa rodáka a spisovateľa Ľ. Kubániho /1830-1869/.   CHANAVA. Pamätná ta …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Rimavská Sobota

ČIERNY POTOK. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Pomník padlým v 2.svetovej vojne z roku 1970. Nachádza sa pred školou.   ČÍŽ. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Pomník padlým v 2.svetovej vojne z roku 1974. Autormi sú Podzimková a Mika. Nachádza sa v areáli kúpeľov.   HAJNÁČKA. Pamätné miesto archeologických výskumov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v ro …

Sochy a busty v okrese Rimavská Sobota

Nemáme žiadne informácie o sochách v okrese. …

TOPlist