Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rimavská Sobota

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti okresu. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 471,1 km2

Počet obyvateľov:  84 270  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  57,31 ob./km2

Okresné mesto:  Rimavská Sobota

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s okresmi Lučenec a Poltár, na severozápade s okresom Brezno a na východe s okresom Revúca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a východu oblasť Lučensko-košická zníženina, okrajovo z juhu Matransko-slanská oblasť a zo severu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Hajnáčska vrchovina a Petrovská vrchovina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie), Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Tŕstie) a Veporské vrchy (podcelok Fabova hoľa).

Najvyšší bod: kóta 1 400,0m na hranici okresu na južnom svahu vrchu Fabova hoľa (1 438,8m), celok Veporské vrchy, podcelok Fabova hoľa.

Najnižší bod: Hladina rieky Slaná na výtoku z okresu pri obci Lenartovce (151,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Rimavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 104 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Rimavská Sobota

ČIERNY POTOK. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Pomník padlým v 2.svetovej vojne z roku 1970. Nachádza sa pred školou.   ČÍŽ. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Pomník padlým v 2.svetovej vojne z roku 1974. Autormi sú Podzimková a Mika. Nachádza sa v areáli kúpeľov.   HAJNÁČKA. Pamätné miesto archeologických výskumov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v ro …

Pamiatkové územia v okrese Rimavská Sobota

PAMIATKOVÁ ZÓNA RIMAVSKÁ SOBOTA Územie historického jadra mesta bolo 22.11.1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA RIMAVSKÉ JANOVCE Územie obce bolo 17.10.1994 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu. …

Pavlovce

Petrovce

Poproč

Potok

Predajne v okrese Rimavská Sobota

RSP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist