Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rimavská Sobota

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti okresu. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 471,1 km2

Počet obyvateľov:  84 270  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  57,31 ob./km2

Okresné mesto:  Rimavská Sobota

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s okresmi Lučenec a Poltár, na severozápade s okresom Brezno a na východe s okresom Revúca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a východu oblasť Lučensko-košická zníženina, okrajovo z juhu Matransko-slanská oblasť a zo severu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Hajnáčska vrchovina a Petrovská vrchovina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie), Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Tŕstie) a Veporské vrchy (podcelok Fabova hoľa).

Najvyšší bod: kóta 1 400,0m na hranici okresu na južnom svahu vrchu Fabova hoľa (1 438,8m), celok Veporské vrchy, podcelok Fabova hoľa.

Najnižší bod: Hladina rieky Slaná na výtoku z okresu pri obci Lenartovce (151,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Rimavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 104 obcí.

» Zaujímavosti

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Rimavská Sobota

ABOVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie. Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí.   BARCA. Kostol Najsvätejšej Trojice. Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1787.   BÁTKA. Kostol svätého Jozefa, robotníka. Kostol svätého Jozefa, robotníka.   BLHOVCE. Kostol svätej Márie Magdalény. Neskorobaro …

Rovné

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Ratkovská Zdychava Rovné …

Ruiny a základy v okrese Rimavská Sobota

GORTVA. Zaniknutá dedina. Neďaleko časti Bizovo sa nachádza zaniknutá stredoveká dedina.   PETROVCE. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka Zaniknutý kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Zaniknutý kostol. Zaniknutý stredoveký románsky rímsko-katolícky jednoloďový Kostol Najsvätejšej Trojice z 2.štvrtiny 13.storočia. Upravovaný bol začiatkom 16.storočia a v 18.storočí. Stál až …

Rumince

Sídliská v okrese Rimavská Sobota

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Širkovce

TOPlist