Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rimavská Sobota

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti okresu. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 471,1 km2

Počet obyvateľov:  84 270  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  57,31 ob./km2

Okresné mesto:  Rimavská Sobota

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s okresmi Lučenec a Poltár, na severozápade s okresom Brezno a na východe s okresom Revúca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a východu oblasť Lučensko-košická zníženina, okrajovo z juhu Matransko-slanská oblasť a zo severu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Hajnáčska vrchovina a Petrovská vrchovina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie), Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Tŕstie) a Veporské vrchy (podcelok Fabova hoľa).

Najvyšší bod: kóta 1 400,0m na hranici okresu na južnom svahu vrchu Fabova hoľa (1 438,8m), celok Veporské vrchy, podcelok Fabova hoľa.

Najnižší bod: Hladina rieky Slaná na výtoku z okresu pri obci Lenartovce (151,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Rimavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 104 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Rimavská Sobota

RIMAVSKÁ SOBOTA. Kasáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistická budova delostreleckej kasárne postavená v 50.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1979. Autorom stavby je F. Mikš. Nachádza sa na Námestí Mihalya Tompu 44 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej múzeum. …

Výrobné stavby v okrese Rimavská Sobota

RIMAVSKÁ SOBOTA. Mlyn a píla. Objekty mestského mlyna a píly sú prepojené mostíkom nad náhonom.   VEĽKÉ TERIAKOVCE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v obci Veľké Teriakovce 161. Dnes je v ňom múzeum. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn. Klasicistická budova vodného mlyna s vodorovným mlynským kolesom z roku 1800. Dvojpodlažná stavba s podkrovím a podpivničením s obdĺžn …

Vyšné Valice

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1995 bola obec miestnou časťou obce Valice. Opatrením 103/1996 účinným od 1.12.1995 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Zádor

TOPlist