Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rimavská Sobota

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti okresu. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 471,1 km2

Počet obyvateľov:  84 270  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  57,31 ob./km2

Okresné mesto:  Rimavská Sobota

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s okresmi Lučenec a Poltár, na severozápade s okresom Brezno a na východe s okresom Revúca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a východu oblasť Lučensko-košická zníženina, okrajovo z juhu Matransko-slanská oblasť a zo severu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Hajnáčska vrchovina a Petrovská vrchovina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie), Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Tŕstie) a Veporské vrchy (podcelok Fabova hoľa).

Najvyšší bod: kóta 1 400,0m na hranici okresu na južnom svahu vrchu Fabova hoľa (1 438,8m), celok Veporské vrchy, podcelok Fabova hoľa.

Najnižší bod: Hladina rieky Slaná na výtoku z okresu pri obci Lenartovce (151,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Rimavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 104 obcí.

» Zaujímavosti

Chanava

Chrámec

Chránené stromy v okrese Rimavská Sobota

KATALPA V HNÚŠTI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1980 a 1996. Katalpa bignóniovitá s výškou 11m, obvodom kmeňa 396cm, priemerom koruny 12m a vekom 170 rokov. Strom má biologický a architektonický význam. Je chránená z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Hnúšti v Mariášiho záhrade.   SEKVOJOVEC MAMUTÍ Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 15m, obvodom kmeňa 10 …

Cintoríny v okrese Rimavská Sobota

KYJATICE. Pohrebisko kyjatickej kultúry. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Praveké žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej, obdobia halštatu. Nachádza sa na eponymnej lokalite kyjatickej kultúry. Nachádza sa tu 193 žiarových hrobov v kamenných skrinkách a pod mohylkami. Malá časť patrí pilinskej kultúre. Na nálezisku sa nachádza archeologický pamätník s pohrebnou hranicou a rekonštruovaným …

Číž

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Číž Číž-kúpele …

Dopravné a športové stavby v okrese Rimavská Sobota

TISOVEC. Železnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Budovy boli postavené v železničnom štýle. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Koľaj 2. Ozubnicová železničná zubačka, koľajový zvršok, vybudovaný v rokoch 1893-1896. Upravovaná bola v rokoch 1964-1965 a 1993-1995. Železničný most. Priehradový kamenný a oceľový tzv. Čertov most postavený v rokoch 1893-1896. Nachádza sa v lokalite Čertova dolina. Rušňové d …

Dražice

TOPlist