Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rimavská Sobota

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti okresu. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 471,1 km2

Počet obyvateľov:  84 270  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  57,31 ob./km2

Okresné mesto:  Rimavská Sobota

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s okresmi Lučenec a Poltár, na severozápade s okresom Brezno a na východe s okresom Revúca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a východu oblasť Lučensko-košická zníženina, okrajovo z juhu Matransko-slanská oblasť a zo severu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Hajnáčska vrchovina a Petrovská vrchovina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie), Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Tŕstie) a Veporské vrchy (podcelok Fabova hoľa).

Najvyšší bod: kóta 1 400,0m na hranici okresu na južnom svahu vrchu Fabova hoľa (1 438,8m), celok Veporské vrchy, podcelok Fabova hoľa.

Najnižší bod: Hladina rieky Slaná na výtoku z okresu pri obci Lenartovce (151,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Rimavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 104 obcí.

» Zaujímavosti

Gortva

Historické budovy v okrese Rimavská Sobota

DRIENČANY. Pamätná fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2001. Pamätná je ako pôsobisko spisovateľov Jonatána Dobroslava Čipku /1823-1902/ a Pavla Dobšinského /1828-1885/. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Stojí na návrší v obci Drienčany 1 v areáli evanjelického kostola.   HNÚŠŤA. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa v …

Hnúšťa

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Hnúšti potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Brádno Hačava Hnúšťa Likier Polom  …

Hodejov

Hodejovec

TOPlist