Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rimavská Sobota

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti okresu. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 471,1 km2

Počet obyvateľov:  84 270  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  57,31 ob./km2

Okresné mesto:  Rimavská Sobota

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s okresmi Lučenec a Poltár, na severozápade s okresom Brezno a na východe s okresom Revúca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a východu oblasť Lučensko-košická zníženina, okrajovo z juhu Matransko-slanská oblasť a zo severu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Hajnáčska vrchovina a Petrovská vrchovina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie), Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Tŕstie) a Veporské vrchy (podcelok Fabova hoľa).

Najvyšší bod: kóta 1 400,0m na hranici okresu na južnom svahu vrchu Fabova hoľa (1 438,8m), celok Veporské vrchy, podcelok Fabova hoľa.

Najnižší bod: Hladina rieky Slaná na výtoku z okresu pri obci Lenartovce (151,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Rimavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 104 obcí.

» Zaujímavosti

Hostice

Hrachovo

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hrachovo Svetlá …

Hradiská v okrese Rimavská Sobota

STARÁ BAŠTA. Pohanský vrch. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Výšinné hradisko z doby bronzovej, včasnej doby dejinnej. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Rimavská Sobota

HRAD DRIENČANY Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcanina gotického hradu sa nachádza na rázsoche vrchu Rúbaň nad potokom Drieňok juhovýchodne od obce Drienčany. Postavený bol v 2.polovici 13.storočia. Prvá písomná zmienka je z rokov 1297 a 1413, kedy sa spomína ako castrum Derednek. V roku 1450 sa spomína ako Derenk. Upravovaný bol v 15.storočí. Spustol v 17.storočí. Dnes po ňom zostali iba zvyšky základov. Hrad poz …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Rimavská Sobota

ČERENČANY. Hrob S. Kollára. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Hrob s empírovým náhrobkom historika a farára Samuela Kollára /1769-1830/ z roku 1830. Nachádza sa na cintoríne.   DRIENČANY. Hrob J. D. Čipku. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1997. Hrob s klasicistickým náhrobkom spisovateľa Jonatána Dobroslava Čipku /1819-1861/ z roku 1861. Nachádza sa na cintoríne v areáli evanjelického kos …

Hrušovo

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hrušovo Ostrany Striežovce …

Hubovo

Husiná

Ivanice

TOPlist