Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rimavská Sobota

Poloha:  Leží v juhovýchodnej časti okresu. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 471,1 km2

Počet obyvateľov:  84 270  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  57,31 ob./km2

Okresné mesto:  Rimavská Sobota

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s okresmi Lučenec a Poltár, na severozápade s okresom Brezno a na východe s okresom Revúca.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a východu oblasť Lučensko-košická zníženina, okrajovo z juhu Matransko-slanská oblasť a zo severu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Hajnáčska vrchovina a Petrovská vrchovina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Železnícke predhorie), Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Tŕstie) a Veporské vrchy (podcelok Fabova hoľa).

Najvyšší bod: kóta 1 400,0m na hranici okresu na južnom svahu vrchu Fabova hoľa (1 438,8m), celok Veporské vrchy, podcelok Fabova hoľa.

Najnižší bod: Hladina rieky Slaná na výtoku z okresu pri obci Lenartovce (151,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Rimavská kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 104 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Rimavská Sobota

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Rimavská Sobota

  GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM V RIMAVSKEJ SOBOTE Sídlo múzea je na Námestí Mihálya Tompu 24 v budove pôvodných kasární. Zriaďovateľom múzea je Banskobystrický samosprávny kraj. Patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku, vzniklo 3.septembra 1882. Počiatky prvých múzejných snáh v meste sú však omnoho staršie. Vznik múzea je spojený s Umelecko-archeologickou výstavou Gemerskej župy otvorenou 3. septembra 1882, ktorou boli položen …

Neporadza

Orávka

Ožďany

Padarovce

Pamätné tabule v okrese Rimavská Sobota

HNÚŠŤA. Pamätná tabuľa V. Rástockého. Pamätná tabuľa rodáka V. Rástockého.   HNÚŠŤA. Pamätná tabuľa sídla RNV. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1984. Pamätná tabuľa sídla revolučného národného výboru. Osadená je na budove na ulici Francisciho 74.   HORNÉ ZAHORANY. Pamätná tabuľa Ľ. Kubániho. Pamätná tabuľa rodáka a spisovateľa Ľ. Kubániho /1830-1869/.   CHANAVA. Pamätná ta …

TOPlist