Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Cintoríny v okrese Veľký Krtíš

PÔTOR. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný cintorín z 14.storočia. Zanikol v 18.storočí. Mal oválny pôdorys. Nachádza sa okolo evanjelického kostola. …

Dolinka

Dolná Strehová

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bukovec Dolná Strehová Dúbrava Prieloh …

Dolné Strháre

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dolné Strháre Selce …

Dopravné a športové stavby v okrese Veľký Krtíš

HORNÉ STRHÁRE. Vodný tunel. Technická zaujímavosť. Vodný tunel. Vodný tok Starej rieky bol preložený betónovým tunelom dlhým viac ako 1km zo Strhárskej do Koprovnickej doliny, kde sa vlieva do potoka Koprovnica. Betónový tunel vybudovala Baňa Dolina pre odvodnenie svojich ťažobných úsekov a dokončený bol v roku 1966. Nachádza sa na dolnom konci obce.   MODRÝ KAMEŇ. Hradný most. Pamiatkový objekt NKP Hrad Modrý Kameň vyhlásený …

Drobná architektúra v okrese Veľký Krtíš

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Ďurkovce

Evanjelické kostoly v okrese Veľký Krtíš

BÁTOROVÁ Novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   ČELOVCE Barokovo-klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1793. Obnovený bol v roku 1865 a opravovaný v rokoch 1812 a 1960.   DAČOV LOM Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový evanjelický kostol z polovice 13.storočia. Goticky prestavaný bol koncom 15.storočia. V roku 1713 bol obnovený. V ro …

TOPlist