Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Veľký Krtíš

BÁTOROVÁ Novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   ČELOVCE Barokovo-klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1793. Obnovený bol v roku 1865 a opravovaný v rokoch 1812 a 1960.   DAČOV LOM Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový evanjelický kostol z polovice 13.storočia. Goticky prestavaný bol koncom 15.storočia. V roku 1713 bol obnovený. V ro …

Kalvárie v okrese Veľký Krtíš

MODRÝ KAMEŇ Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa nad mestom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola po roku 1930. Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola po roku 1930. Kaplnka krí …

Kaplnky v okrese Veľký Krtíš

BALOG NAD IPĽOM Baroková kaplnka z 18.storočia.   ČELÁRE. Kaplnka Krista Kráľa. Rímsko-katolícka Kaplnka Krista Kráľa sa nachádza v časti Kirť.   DOLINKA. Kaplnka Mena Panny Márie.   DOLINKA. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.   DOLNÉ STRHÁRE. Kaplnka svätej Anny.   HRUŠOV. Kaplnka svätej Anny. Rímsko-katolícka Kaplnka svätej Anny.   IPEĽSKÉ PREDMOSTIE Novogotická prícestná kaplnka z konca …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Veľký Krtíš

BALOG NAD IPĽOM. Kostol svätého Mikuláša, biskupa. Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Pôvodne neskororománsky jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa z 2.polovice 13.storočia. Barokovo prestavaný bol v 18.storočí. Obnovený bol v rokoch 1926-1929. Nachádza sa na ulici Červenej armády (Hlavná). Opevnenie kostola. Neskororen …

Synagógy v okrese Veľký Krtíš

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Zvonice v okrese Veľký Krtíš

BALOG NAD IPĽOM Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v 18.storočí. Stojí pred domom č.179/210.   BRUSNÍK Zvonica z roku 1772.   GLABUŠOVCE Zvonica z polovice 19.storočia.   HORNÉ PLACHTINCE Drevená zvonica zrubovej konštrukcie s ihlanovitou strechou a zvonom z roku 1737.   ĽUBORIEČKA Zvonica z čias okolo roku 1800.   …

TOPlist