Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Veľký Krtíš

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  848,2 km2

Počet obyvateľov:  43 683  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  51,69 ob./km2

Okresné mesto:  Veľký Krtíš

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Krupina, na severe s okresmi Zvolen a Detva a na východe s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a na severe Slovenské stredohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina, Dačolomská planina a Modrokamenské úbočie) a Ostrôžky.

Najvyšší bod: Kóta 645,0m na hranici okresu na juhozápadnom svahu vrchu Lysec (716,4m), celok Ostrôžky.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Ipeľské Predmostie (126,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 69 obcí.

» Zaujímavosti

Chrťany

Cintoríny v okrese Veľký Krtíš

PÔTOR. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný cintorín z 14.storočia. Zanikol v 18.storočí. Mal oválny pôdorys. Nachádza sa okolo evanjelického kostola. …

Dolinka

Dolná Strehová

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bukovec Dolná Strehová Dúbrava Prieloh …

Dolné Strháre

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dolné Strháre Selce …

Dopravné a športové stavby v okrese Veľký Krtíš

HORNÉ STRHÁRE. Vodný tunel. Technická zaujímavosť. Vodný tunel. Vodný tok Starej rieky bol preložený betónovým tunelom dlhým viac ako 1km zo Strhárskej do Koprovnickej doliny, kde sa vlieva do potoka Koprovnica. Betónový tunel vybudovala Baňa Dolina pre odvodnenie svojich ťažobných úsekov a dokončený bol v roku 1966. Nachádza sa na dolnom konci obce.   MODRÝ KAMEŇ. Hradný most. Pamiatkový objekt NKP Hrad Modrý Kameň vyhlásený …

Drobná architektúra v okrese Veľký Krtíš

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

TOPlist