Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Veľký Krtíš

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  848,2 km2

Počet obyvateľov:  43 683  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  51,69 ob./km2

Okresné mesto:  Veľký Krtíš

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Krupina, na severe s okresmi Zvolen a Detva a na východe s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a na severe Slovenské stredohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina, Dačolomská planina a Modrokamenské úbočie) a Ostrôžky.

Najvyšší bod: Kóta 645,0m na hranici okresu na juhozápadnom svahu vrchu Lysec (716,4m), celok Ostrôžky.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Ipeľské Predmostie (126,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 69 obcí.

» Zaujímavosti

Ďurkovce

Evanjelické kostoly v okrese Veľký Krtíš

BÁTOROVÁ Novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   ČELOVCE Barokovo-klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1793. Obnovený bol v roku 1865 a opravovaný v rokoch 1812 a 1960.   DAČOV LOM Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový evanjelický kostol z polovice 13.storočia. Goticky prestavaný bol koncom 15.storočia. V roku 1713 bol obnovený. V ro …

Historické budovy v okrese Veľký Krtíš

BUŠINCE. Fara. Baroková fara z roku 1795.   MALÁ ČALOMIJA. Fara. Neskoroklasicistická evanjelická fara z polovice 19.storočia.   SKLABINÁ. Pamätný dom. Sklabiná 15. Pamätný dom na partizánsky štáb. Je na ňom umiestnená pamätná tabuľa. Nachádza sa v obci Sklabiná 15.   SKLABINÁ. Pamätný dom. SNP 93. Pamätný dom bratov Samčíkovcov. Nachádza sa na ulici SNP 93.   SKLABINÁ. Pamätný dom. K. Mikszáth. Národ …

Hradiská v okrese Veľký Krtíš

HORNÉ PLACHTINCE. Pohanský vrch. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Praveké výšinné hradisko z doby bronzovej.   KOVÁČOVCE. Hradište. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Praveké výšinné hradisko z doby bronzovej, z eneolitu. Nachádza sa v lokalite Horský chrbát. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Veľký Krtíš

MODRÝ KAMEŇ Hradný komplex je situovaný na vyvýšenine nad mestom. Skladá sa z hornej časti goticko-renesančnej zrúcaniny z 2.polovice 13.storočia (postavená bola v rokoch 1271-1277) na bralnatom návrší a dolného barokového kaštieľa z roku 1730. Spolu s kostolom na susednej vyvýšenine dominuje okoliu mesta. Hrad postavila významná a vplyvná uhorská rodina Balašovcov, ktorá tu žila do polovice 19.storočia. Jej členom bol aj významný uhor …

TOPlist