Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Veľký Krtíš

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  848,2 km2

Počet obyvateľov:  43 683  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  51,69 ob./km2

Okresné mesto:  Veľký Krtíš

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Krupina, na severe s okresmi Zvolen a Detva a na východe s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a na severe Slovenské stredohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina, Dačolomská planina a Modrokamenské úbočie) a Ostrôžky.

Najvyšší bod: Kóta 645,0m na hranici okresu na juhozápadnom svahu vrchu Lysec (716,4m), celok Ostrôžky.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Ipeľské Predmostie (126,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 69 obcí.

» Zaujímavosti

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Veľký Krtíš

BALOG NAD IPĽOM. Kalvínske náhrobníky. Na cintoríne sa nachádzajú drevené stĺpové kalvínske náhrobníky s barokizujúcimi hlavicami.   DOLNÁ STREHOVÁ. Hrobka I. Madácha. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrobka s pomníkom rodáka maďarského básnika a dramatika Imricha Madácha /1823-1864/ z roku 1934. Je autorom diela Tragédia človeka. V obci sa narodil, pôsobil tu a je tu pochovaný v hrobke s pomníkom v parku pri …

Hrušov

Jaskyne v okrese Veľký Krtíš

JASKYŇA POTOKA PEŠT Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v andezitových vulkanoklastikách. Nachádza sa v pohorí Krupinská planina, v Modrokamenských úbočoch v katastri obce Stredné Plachtince.   JASKYŇA V JAZVINÁCH Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v andezitových brekciách. Nachádza sa v pohorí Krupinská planina, v Bzovíckej pahorkatine v nadmorskej výške 396m v katastri obce Hrušov.   PECNA Jaskyňa s dĺž …

Kalvárie v okrese Veľký Krtíš

MODRÝ KAMEŇ Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa nad mestom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola po roku 1930. Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola po roku 1930. Kaplnka krí …

Kaplnky v okrese Veľký Krtíš

BALOG NAD IPĽOM Baroková kaplnka z 18.storočia.   ČELÁRE. Kaplnka Krista Kráľa. Rímsko-katolícka Kaplnka Krista Kráľa sa nachádza v časti Kirť.   DOLINKA. Kaplnka Mena Panny Márie.   DOLINKA. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.   DOLNÉ STRHÁRE. Kaplnka svätej Anny.   HRUŠOV. Kaplnka svätej Anny. Rímsko-katolícka Kaplnka svätej Anny.   IPEĽSKÉ PREDMOSTIE Novogotická prícestná kaplnka z konca …

Kaštiele v okrese Veľký Krtíš

ČEBOVCE Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19.storočia.   ČELÁRE. Barokový kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový kaštieľ zo 60.rokov 18.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa v obci Čeláre 25.   ČELÁRE. Klasicistický kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kašti …

Kiarov

Kleňany

TOPlist