Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Veľký Krtíš

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  848,2 km2

Počet obyvateľov:  43 683  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  51,69 ob./km2

Okresné mesto:  Veľký Krtíš

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Krupina, na severe s okresmi Zvolen a Detva a na východe s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a na severe Slovenské stredohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina, Dačolomská planina a Modrokamenské úbočie) a Ostrôžky.

Najvyšší bod: Kóta 645,0m na hranici okresu na juhozápadnom svahu vrchu Lysec (716,4m), celok Ostrôžky.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Ipeľské Predmostie (126,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 69 obcí.

» Zaujímavosti

Koláre

Kosihovce

Kováčovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Kováčovce Peťov …

Kríže v okrese Veľký Krtíš

MODRÝ KAMEŇ. Kalvársky kríž. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kalvársky kríž bol postavený v roku 1863. Upravovaný bol po roku 1930 a v roku 1990. …

Lesenice

Ľuboriečka

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Drnava Ľuboriečka Osušie …

Ľudová architektúra v okrese Veľký Krtíš

BALOG NAD IPĽOM Zachovaná ľudová architektúra murovaných domov.   ČEBOVCE Obytné domy so strechou prečnievajúcou do dvora a podopretou empírovými stĺpmi.   ČELOVCE Podpivničené kamenné trojpriestorové domy s maštaľou a šopou z 19.storočia. Mladšie murované domy so stĺpovým podstreším, sedlovými strechami s podlomenicou prečnievajúcimi do dvora a podpretými empírovými stĺpmi. V hospodárskych dvoroch murované sýpky, p …

Malá Čalomija

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec mestskou časťou Veľkého Krtíša. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist