Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Veľký Krtíš

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  848,2 km2

Počet obyvateľov:  43 683  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  51,69 ob./km2

Okresné mesto:  Veľký Krtíš

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Krupina, na severe s okresmi Zvolen a Detva a na východe s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a na severe Slovenské stredohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina, Dačolomská planina a Modrokamenské úbočie) a Ostrôžky.

Najvyšší bod: Kóta 645,0m na hranici okresu na juhozápadnom svahu vrchu Lysec (716,4m), celok Ostrôžky.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Ipeľské Predmostie (126,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 69 obcí.

» Zaujímavosti

Malé Zlievce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec mestskou časťou Veľkého Krtíša. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Maloplošné chránené územia v okrese Veľký Krtíš

PR CÚDENINSKÝ MOČIAR Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2009. Rozloha je 1.416.855m2. Účelom vyhlásenia je ochrana zachovalých biotopov európskeho významu: Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: ohniváčik veľký (Lycaena dispar). Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Cúdeninský močiar, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v k …

Modrý Kameň

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Modrému Kameňu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Mohyly a mohylníky v okrese Veľký Krtíš

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Muľa

Múzeá v okrese Veľký Krtíš

  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň. Sídlo múzea je na ulici Zámocká 1. Zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Je to organizačný útvar Slovenského národného múzea, do ktorého bolo začlenené 1.2.2002. Je to špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín r …

TOPlist