Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Veľký Krtíš

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  848,2 km2

Počet obyvateľov:  43 683  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  51,69 ob./km2

Okresné mesto:  Veľký Krtíš

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Krupina, na severe s okresmi Zvolen a Detva a na východe s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a na severe Slovenské stredohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina, Dačolomská planina a Modrokamenské úbočie) a Ostrôžky.

Najvyšší bod: Kóta 645,0m na hranici okresu na juhozápadnom svahu vrchu Lysec (716,4m), celok Ostrôžky.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Ipeľské Predmostie (126,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 69 obcí.

» Zaujímavosti

Nenince

Nová Ves

Obeckov

Olováry

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Olováry Potôčik …

Opava

Pamätné tabule v okrese Veľký Krtíš

ČEBOVCE. Pamätná tabuľa F. Szedera. Pamätná tabuľa rodáka obce, kňaza, učiteľa a literáta Fábiána Szedera. Osadená je napravo od vstupu do Kostola Mena Panny Márie na ulici Petöfiho.   KOSIHY NAD IPĽOM. Pamätná tabuľa A. Ipoly-Stummera. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa rodáka, pamiatkara a historika umenia Arnolda Ipoly-Stummera /1823-1886/ z roku 1887. Je osadená v múre rímsko-katolíckeho kosto …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Veľký Krtíš

BUŠINCE. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 2.svetovej vojne z roku 1957. Autorom je K. Dúbravský. Nachádza sa na Námestí osloboditeľov v parku.   SKLABINÁ. Pomník padlým v SNP. Pomník so sochou vojaka, partizána, ako pocta 28 padlým v SNP.   SKLABINÁ. Pamätník padlým v SNP. Pamätník padlým v SNP. …

Pamiatkové územia v okrese Veľký Krtíš

PAMIATKOVÁ ZÓNA ČELOVCE Územie obce bolo 23.6.1997 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA HORNÉ PLACHTINCE Územie obce bolo 15.10.1996 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu. …

TOPlist