Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Veľký Krtíš

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  848,2 km2

Počet obyvateľov:  43 683  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  51,69 ob./km2

Okresné mesto:  Veľký Krtíš

Hranice územia:  Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Krupina, na severe s okresmi Zvolen a Detva a na východe s okresom Lučenec.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a na severe Slovenské stredohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina, Dačolomská planina a Modrokamenské úbočie) a Ostrôžky.

Najvyšší bod: Kóta 645,0m na hranici okresu na juhozápadnom svahu vrchu Lysec (716,4m), celok Ostrôžky.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ pri výtoku z okresu pri obci Ipeľské Predmostie (126,0m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 69 obcí.

» Zaujímavosti

Ruiny a základy v okrese Veľký Krtíš

DOLNÉ STRHÁRE. Ruina kostola. Ruiny rímsko-katolíckeho kostola z roku 1938.   OPAVA. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Zaniknutý stredoveký gotický kostol. Ruina kostola sa nachádza na návrší severne od obce.   VEĽKÁ ČALOMIJA. Ruina kostola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Ruina gotického jednoloďového tzv. pustého kostola s hrobkou zo 14.storočia. Podľa archeologických ú …

Sečianky

Seľany

Senné

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Príboj Do roku 1991 bol samostatnou obcou. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.7.1991 sa zlúčil s obcou Senné a stal sa jej miestnou časťou.   Senné …

Sídliská v okrese Veľký Krtíš

SKLABINÁ. Kishegy. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Praveké výšinné sídlisko z doby bronzovej, paleolitu. Nachádza sa v lokalite Kishegy. …

Širákov

Sklabiná

Slovenské Ďarmoty

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Iliašov Slovenské Ďarmoty …

TOPlist