Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prírodné Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Veľký Krtíš

BREST V BALOGU NAD IPĽOM Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Brest väzový s výškou 17m, obvodom kmeňa 495cm, priemerom koruny 13m a vekom 250 rokov. Je chránený z biologických, estetických, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Balog nad Ipľom vo dvore súkromného pozemku domu č.36.   LIPY V DAČOVOM LOME Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej s …

Jaskyne v okrese Veľký Krtíš

JASKYŇA POTOKA PEŠT Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v andezitových vulkanoklastikách. Nachádza sa v pohorí Krupinská planina, v Modrokamenských úbočoch v katastri obce Stredné Plachtince.   JASKYŇA V JAZVINÁCH Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v andezitových brekciách. Nachádza sa v pohorí Krupinská planina, v Bzovíckej pahorkatine v nadmorskej výške 396m v katastri obce Hrušov.   PECNA Jaskyňa s dĺž …

TOPlist