Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žarnovica

Poloha:  Leží v západnej časti Banskobystrického kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je druhým najmenším okresom v kraji.

Rozloha:  425,1 km2

Počet obyvateľov:  26 193  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  61,73 ob./km2

Okresné mesto:  Žarnovica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhozápade s Nitrianskym krajom. Na juhovýchode hraničí s okresom Banská Štiavnica a na severovýchode s okresom Žiar nad Hronom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Pohronský Inovec (podcelky Lehotská planina, Veľký Inovec a Vojšín), Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina), Vtáčnik (podcelky Nízky Vtáčnik, Raj, Vysoký Vtáčnik a Župkovská brázda) a Žiarska kotlina (podcelok Žarnovické podolie).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Hron na výtoku z okresu pri obci Hronský Beňadik (173,4m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 16 obcí.

» Zaujímavosti

Brehy

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1995 bola obec mestskou časťou Novej Bane. Opatrením 103/1996 účinným od 1.1.1996 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Chránené stromy v okrese Žarnovica

HODRUŠSKÝ GAŠTAN Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1994 a 1996. Mohutný gaštan jedlý s výškou 18m, obvodom kmeňa 705cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránený z kultúrnych, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Je druhým najobjemnejším gaštanom evidovaným na území Slovenska. Vyhlásením za chránený strom v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese. Nachádza sa v obc …

Cintoríny v okrese Žarnovica

HRONSKÝ BEŇADIK. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín z 1.polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 14.-18.storočí. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Egídia. …

Dopravné a športové stavby v okrese Žarnovica

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Žarnovica

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Žarnovica

HODRUŠA-HÁMRE. Evanjelický kostol v Banskej Hodruši. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1845. Nachádza sa v časti Banská Hodruša na hornom konci obce v Pamiatkovej zóne.   HODRUŠA-HÁMRE. Evanjelický kostol v Kopaniciach. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1858. Upravovaný bol v roku 1908, v 3.tretine …

Historické budovy v okrese Žarnovica

HODRUŠA-HÁMRE. Administratívna budova. Banská správa šachty Zipser. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Baroková budova z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na severovýchodnom okraji časti Banská Hodruša 792.   HODRUŠA-HÁMRE. Meštiansky dom v Banskej Hodruši. Národná kultúrna pamiatka vyhlá …

Hodruša-Hámre

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Banská Hodruša Dolné Hámre Kopanice   …

TOPlist